Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dydaktyka arrow Nauczania początkowe i wychowanie przedszkolne arrow IV Przedmioty specjalnościowe arrow Integracja sensoryczna z elementami diagnostyki i terapii
Integracja sensoryczna z elementami diagnostyki i terapii PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

IV / 49

PRZEDMIOT

Integracja sensoryczna z elementami diagnostyki i terapii

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

30 godz. ćw.

ROK

Rok II
 

CELE KSZTAŁCENIA

 
  1. Celem przedmiotu jest przedstawienie słuchaczom spektrum specyficznych trudności

            i  dysfunkcji rozwoju dziecka wynikających z zaburzeń integracji sensorycznej

            w okresie przedszkolnego i wczesnoszkolnego wieku dziecka.

 
  1. Zadaniem komplementarnym jest uzyskanie przez słuchaczy umiejętności w zakresie

            wstępnej diagnostyki funkcji percepcyjno-motorycznych dziecka i wskazanie

            podstawowych zadań w zakresie kompensacji i korekcji tych funkcji.

 

3.  Osiąganie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania   

            i  udzielania pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się i ich zachowaniu.

 
 

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

Budowa ośrodkowego układu nerwowego i jego struktur oraz ich funkcje w rozwoju

czynności orientacyjnych i wykonawczych.

Układy zmysłów w świetle integracji sensorycznej i teorii neuronów konwergencyjnych.

Schemat ciała – somatopraksja-świadomość ruchu dziecka.

Wyższe czynności psychiczne-czytanie i pisanie według Teorii Integracji Sensorycznej

Ćwiczenia w kierowanej obserwacji aktywności i zachowania dziecka.

Wybrane ćwiczenia diagnostyki z zakresu obserwacji klinicznej.

Wybrane zadania z zakresu diagnozowania i pomiaru funkcji

percepcyjno-motorycznych dziecka i planowania terapeutycznego.

 
 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

-         sprawna organizacja zajęć,

-         zróżnicowana forma prowadzenia zajęć,

-         wykorzystanie technik multimedialnych do analizowania i ilustrowania treści

dydaktycznych, uczestniczenie w zajęciach szkolnych z terapii sensorycznej dostarczających nabycia własnego doświadczenia w kontakcie z dziećmi,                

 
 

WARUNKI ZALICZENIA

 

Zaliczenie z oceną po I semestrze  drugiego roku - testy sprawdzające wiedzę, aktywne uczestnictwo  w zajęciach, samodzielne prezentacje wybranych zagadnień, prace pisemne.

  
  

LITERATURA

 1.BOGDANOWICZ M. INTEGRACJA PERCEPCYJNO-MOTORYCZNA                                            TEORIA-DIAGNOZA-TERAPIA  WYD. CENTRUM METODYCZNE POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ                                                          W-WA 2000

2.GRZYBOWSKA E., METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – NOWY KIERUNEK W DIAGNOZIE I TERAPII DZIECI Z DYSFUNKCJAMI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO (W:) WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W REHABILITACJI, RED. TOMASIK E., MAZANEK E.  WYD. AKDEMICKIE ŻAK, W-WA 1998

 3. GÓRSKA A., GRABOWSKA A., ZAGRODZKA J., MÓZG A ZACHOWANIE, WYD. PWN W-WA 1997 4.KĘDZIA A., BUDOWA I FUNKCJA UKŁADU NERWOWEGO (W:) NEUROKINEZ-JOLOGICZNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO, RED. SADOWSKA L., WYD. AWF WROCŁAW 2001 5.MAAS V., UCZENIE SIĘ PRZEZ ZMYSŁY, WPROWADZENIE DO TEORII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, WYD. WSiP W-WA 1998 6.PRZYROWSKI Z., TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, (W:) METODY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ MOWY  W RÓŻNYCH JEGO OPÓŹNIENIACH, RED. PRZYBYSZ-PIWKOWA M., WYD. DiG W-WA 2000                           
  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.