Top Module Empty
Etyka zawodowa PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

I / 4

PRZEDMIOT

Etyka zawodowa

SPECJALNOŚĆ

 Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

15 godz. ćw.

ROK

III rok
 

CELE KSZTAŁCENIA

 1. Poznanie etyki2. Auto-poznanie studenta pedagogiki 
  

MATERIAŁ NAUCZANIA

1. Prezentacja etyki jako nauki2. Etyka w starożytnej Grecji3. Doskonałość etyczna4. Doskonałość etyczna nauczyciela5. Wychowanie moralne w III RP 
 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie ćwiczeń.

 
 

WARUNKI ZALICZENIA

 

Zaliczenie z oceną po III roku, kolokwium.

 
 

LITERATURA

 
 1. J. Górnicka (red), Przewodnik po etyce, Warszawa 1998.
 2. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001.
 3. K.Kaszyński, L. Żuk –Lipińska (red.), Etyka zawodu nauczyciela. Nauczanie etyki,
      Zielona Góra 1995.
 1. Etyka. Zarys, Kraków 1992.
 2. J. Tischner, Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 1992.
 3. B. Sutor, Etyka polityczna, Warszawa 1994.
 4. Lazari-Pawłowska, Etyka, Pisma wybrane, Wrocław-Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 5. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001.
 6. T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszaw 1976.
 7. Sarapata (red.), Etyka zawodowa, Warszawa 1971.
 8. W. Tatarkiewicz, O doskonałości, Warszawa 1976.
 
  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.