Top Module Empty
Edukacja europejska PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

I / 11

PRZEDMIOT

Edukacja europejska.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

15 godz. ćw.

ROK

I
 

CELE KSZTAŁCENIA

 

Poznanie kierunków rozwoju edukacji europejskiej XXI wieku.

Poznanie systemów edukacji w krajach Unii Europejskiej.

Określenie polskiego systemu edukacji na tle kierunków rozwoju edukacji w Europie.

 
   

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

Kierunki rozwoju edukacji europejskiej w kontekście badań UNESKO.

Charakterystyka systemów edukacji w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wychowania przedszkolnego i I etapu edukacji szkolnej.

Zmiany w polskim systemie edukacji a kierunki rozwoju edukacji europejskiej.

   

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie ćwiczeń, metodami aktywnymi, opracowanie w grupach prezentacji wybranych systemów edukacji.

 
  

WARUNKI ZALICZENIA

 

Zaliczenie z oceną po drugim semestrze.

 
    

LITERATURA

 Internet - aktualne informacje o systemach edukacji w Europie.

  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.