Top Module Empty
Diagnoza pedagogiczna PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

IV / 46

PRZEDMIOT

Diagnoza pedagogiczna

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne.

WYMIAR ZAJĘĆ

39 godz. – 13 w., 26 ćw.

ROK

III rok
 

CELE KSZTAŁCENIA

 Zaznajomienie studentów z podstawami teoretycznymi diagnostykipedagogicznej. Zaznajomienie z teorią i praktyką diagnozowania a także nastawienie na potrzebę samodzielnego szukania rozwiązań, konstruktywnego myślenia oraz stosowania          w praktyce posiadanej wiedzy. 
 
MATERIAŁ NAUCZANIA:  1. Teoretyczne podstawy diagnostyki pedagogicznej. 2. Schemat diagnozy rozwiniętej wg S. Ziemskiego. 3. Diagnoza pedagogiczna w ujęciu wybranych polskich pedagogów. 4. Analiza podstawowych środowisk wychowawczych.5. Metody, techniki i narzędzia badań stosowane w diagnostyce pedagogicznej. 6. Potrzeby dzieci i młodzieży.7. Trudności wychowawcze dzieci i młodzieży. 8. Placówki diagnostyczne służące pomocą pedagogom. 9.Znaczenie diagnozy w działalności pedagogicznej 
 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 W trakcie wykładów i ćwiczeń.Metody  realizacji przedmiotu: ćwiczenia, metoda problemowa, zajęcia warsztatowe, praca w grupach,dyskusja. 
 

WARUNKI ZALICZENIA

 

Egzamin po 5 semestrze.

Obecność i czynny udział w zajęciach oraz pozytywny wynik ustnego zaliczenia i egzaminu  końcowego. 
 

LITERATURA

 
 1. Braun-Gałkowska M.: Metody badania systemu rodzinnego. Lublin 1991.
 2. Braun-Gałkowska M.: Test rysunku rodziny. Lublin 1985.
 3. Dąbrowska T.E., Wojciechowska - Charlak B. : Między praktyką a teorią wychowania. Lublin 1997.
 4. Deptuła M.: Koncepcja diagnozy rozwoju społecznego dzieci w klasach I-IV. Bydgoszcz 1996.
 5. Filipczuk H.: Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Warszawa 1980.
 6. Frydrychowicz A. : Rysunek rodziny. Warszawa 1996.
 7. Han - Ilgiewicz N.: Potrzeby psychiczne dziecka. Warszawa 1963.
 8. Han - Ilgiewicz N.: Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne. Warszawa 1967.
 9. Kawula S., Bręgiel J., Janke A.: Pedagogika rodziny. Toruń 1998.
 10. Lepalczyk I., Badura J.: Elementy diagnostyki pedagogicznej. Warszawa 1987.
 11. Łobocki M. : Metody badań pedagogicznych. Warszawa 2000.
 12. Maslow A.: Teoria hierarchii potrzeb. Warszawa 1964.
 13. Niemierko B.: Diagnostyka edukacyjna. Gdańsk 1994.
 14. Wallon P., Cambier , A.,Engelhart D.: Rysunek dziecka. Warszawa 1993.
 15. Ziemska M. : Postawy rodzicielskie. Warszawa 1969.
 16. Ziemski S. : Problemy dobrej diagnozy. Warszawa 1973.
 17. Zimbardo P.G., Psychologia i życie. Warszawa 1999.
 
  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.