Top Module Empty
GŁÓWNA arrow O Kolegium arrow Kierunki studiów arrow J. polski z IN i Bib.
Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem PDF Drukuj E-mail
Celem kształcenia jest przygotowanie nauczycieli języka polskiego, a właściwy poziom merytoryczny i metodyczny nauczania gwarantuje opieka naukowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie mozliwe jest uzyskanie tytułu licencjata.


Program zajęć ustalony wspólnie z Uniwersytetem Śląskim jest także w pełni zgodny z programem realizowanym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenci mają do dyspozycji bogaty księgozbiór biblioteki KN oraz czytelnię humanistyczną, w której skorzystać można nie tylko z najnowszych pozycji naukowych, ale także najważniejszych czasopism z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, materiałów dźwiękowych i filmowych.
 
Uczelnia oferuje słuchaczom różnorodne formy udziału w życiu naukowym i kulturalnym. W ramach zajęć dydaktycznych organizowane są wspólne wyjazdy na wykłady i sesje naukowe oraz wystawy i spektakle teatralne. Słuchacze osiągający najlepsze wyniki w nauce na zajęciach z historii literatury wygłaszają referaty na odbywających się regularnie „Spotkaniach z literaturą” w ramach programu Inny – Obcy? Program ten obejmuje również inne wydarzenia: w roku akademickim 2011/2012 z inicjatywy studentów organizowana jest impreza „Lubię być obcy” - o Rafale Wojaczku raz jeszcze oraz cykl różnorodnych wydarzeń kulturalnych związanych z kulturą Czech: Czuli barbarzyńcy. O kulturze czeskiej w wieku XX. W obu programach udział biorą badacze, znawcy i wybitne postacie kultury z całego kraju.
 
Staramy się ułatwić naszym słuchaczom start w życie zawodowe. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do kompetentnej i samodzielnej realizacji wszystkich zadań zawartych w programie nauczania szkoły podstawowej i gimnazjum, posiadają też kwalifikacje pedagogiczne, oparte na mocnym związku z warsztatem szkolnym nauczyciela. Gwarantują to zajęcia przeprowadzane przez studentów w szkołach pod opieką wykładowców - praktyków, z udziałem prowadzących wykłady i ćwiczenia nauczycieli – opiekunów praktyk. Od lat absolwenci KN cieszą się dobrą opinią w szkołach naszego regionu ze względu na bardzo dobre przygotowanie metodyczne.
 
Od roku 2007/2008 nauka obejmuje też drugą specjalność: informację naukową i bibliotekoznawstwo. Słuchacze zapoznają się między innymi z teorią komunikacji społecznej, nauką o książce, bibliotece i informacji, z dziejami komunikacji
piśmienniczej i medialnej, z podstawami prawnymi działalności bibliotecznej i informacyjnej, z organizacją i funkcjami bibliotek. Absolwenci zdobywają wiedzę niezbędną przy planowaniu, organizacji i zarządzaniu nowoczesną biblioteką rozumianą jako centrum dydaktyczno – informacyjne szkoły.
 
Warunki przyjęcia
Dla osób zdających nową maturę:
  • wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom rozszerzony lub podstawowy).
Dla osób zdających starą maturę:
  • rozmowa kwalifikacyjna z języka polskiego sprawdzająca znajomość kanonu lektur oraz wiedzę o zjawiskach językowych.

 
dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.