Top Module Empty
Psychologia kliniczna PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

II / 20

PRZEDMIOT

Psychologia kliniczna

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

13 godz. – 13 w.

ROK

III
 

CELE KSZTAŁCENIA

 

Celem  wykładów i ćwiczeń jest ukształtowanie racjonalnych poglądów i postaw słuchaczy wobec najistotniejszych przejawów zaburzeń klinicznych. Słuchacz powinien uzyskać wiedzę teoretyczną w zakresie psychopatologii oraz poznać podstawy pracy terapeutycznej i interwencji kryzysowej.

 
  

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

1.Psychologia kliniczna i psychopatologia.

2.Wspólczesna psychoanaliza i jej znaczenie dla psychologii

3.Kierunki behawioralne i podejście poznawcze w psychologii klinicznej

4.Kierunki egzystencjalno-humanistyczne w psychologii klinicznej

5.Koncepcje interakcyjne i systemowe oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej

6.Psychologiczna diagnoza kliniczna

7.Metody stosowane w psychologicznej diagnozie klinicznej

8. Psychologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych.

9. Psychologia schizofrenii.

10. Psychologia zaburzeń afektywnych.

11. Psychologia uzależnień

12. Psychologia zaburzeń seksualnych.

13. Kliniczna psychologia zdrowia

14 Interwencja kryzysowa.

 
  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 W trakcie wykładów. 
 

WARUNKI ZALICZENIA

słuchacz uzyskuje zaliczenie z oceną po 5 sem. - po zdaniu testu będącego kombinacją testu wielokrotnego wyboru z testem zawierającym pytania otwarte (min. 51% ).

 
  

LITERATURA

          1.Sęk H. (2006) Psychologia kliniczna cz.1 i 2,Warszawa, PWN,

         2.Seligman M., Walker.E, Rosenhan D. (2001) Psychopatologia, Poznań, Zysk i S-ka,

         3. Carson R.,Butcher J., Mineka S. (2003) Psychologia zaburzeń,Gdańsk, GWP,

         4.Meyer R. (2003) Psychopatologia, Gdańsk, GWP,

         5.Pospiszyl K. (1992) Psychopatia,Warszawa,PWN,

         6.Millon T.,Davis R., (2005) Zaburzenia osobowości,Warszawa,IPZ

         7.James R., Gilliland (2005) Strategie interwencji kryzysowej,Warszawa, IPZ,

         8. Sheridan Ch., Radmacher S. (1998) Psychologia zdrowia,Warszawa, IPZ.

 
  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.