Top Module Empty
Pedagogika pracy PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

II / 23

PRZEDMIOT

Pedagogika pracy.

SPECJALNOŚĆ

 Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne.

WYMIAR ZAJĘĆ

 30godz. – 15 w., 15 ćw.

ROK

Rok II
 

CELE KSZTAŁCENIA

  Poznanie teorii celów i zadań pedagogiki pracy, relacji człowiek – wychowanie– praca, kształcenia przedzawodowego, zawodowego i doskonalenia zawodowego.Wyrobienie umiejętności określania potrzeb, kierunków i organizacji kształceniaustawicznego pracowników.Kształtowanie przekonania o konieczności i pełnej korelacji wykształceniazawodowego – kwalifikacji oraz wymagań stanowiska pracy. 
  

MATERIAŁ NAUCZANIA

 1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna.2. Podstawy pedagogiki pracy – przedmiot, zadania, obszary badań.3. Praca człowieka jako podstawowa kategoria pedagogiki pracy.4. Problemy kształcenia przedzawodowego.5. Kształcenie zawodowe.6. Doskonalenie zawodowe.  Rozwiązania organizacyjno - programowe i metodyczne    doskonalenia zawodowego w nowej rzeczywistości.7. Humanizacja pracy. 
  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie wykładów i ćwiczeń.

 
  

WARUNKI ZALICZENIA

 

Zaliczenie z oceną po trzecim semestrze -  obecność i aktywność na ćwiczeniach- kolokwium zaliczeniowe.

 
  

LITERATURA

 
  1. Literatura: Aleksander P.,. Optymalizacja pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych. Kraków 1998.
  2. Mreła H.,. Nauczanie pracy. Warszawa1969.
  3. Nowacki T.,. Podstawy dydaktyki zawodowej. Warszawa 1997.
  4. Sosnowski K.,. Kształcenie ustawiczne. Warszawa1976.
  5. Sosnowski K.,. Oświata zawodowa dorosłych. Warszawa 1980.
  6. Suchy S.,. Edukacja pracowników. Warszawa 1997.
  7. Wiatrowski Z.,. Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz 1994.
  8. Wujek T.,. Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych. Warszawa 1992
  9. Sarana J. (red),. Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian. Lublin
 
  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.