Top Module Empty
Wychowanie fizyczne PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

I / 12

PRZEDMIOT

Wychowanie fizyczne

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne -  studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

120 godz.

ROK

I – 60 godz., II – 60 godz.

 

CELE KSZTAŁCENIA     

 

Celem nadrzędnym jest kształtowanie predyspozycji fizycznych i psychicznych studentów do podjęcia aktywności ruchowej na rzecz własnego zdrowia w okresie po ukończeniu nauki.

      Narzędziem do tego jest wyrobienie nawyków pro-zdrowotnych, higienicznych, podniesienie sprawności organizmu, doskonalenie umiejętności technicznych w zakresie podstawowych sportów, przekazanie wiedzy potrzebnej do poznania potrzeb własnego organizmu, a w przyszłości swoich wychowanków.

      Założeniem jest ukształtowanie jednostki w pełni zdolnej do podjęcia pracy nauczyciela, do opieki wychowawczej. Przyszły nauczyciel ma być osoby wrażliwy na problemy zdrowotne swoich wychowanków, umieć rozwiązywać lub sygnalizować te problemy rodzicom, być przygotowanym do bezpiecznego prowadzenia zajęć   i opieki nad młodzieżą w różnorodnych warunkach.

      Poprzez poznanie potrzeb własnego organizmu, ocenę własnej sprawności, jego ewentualnych niedoborów, a co za tym idzie poznanie metod ich kompensacji, student może przełożyć tę wiedzę w okresie późniejszym na ocenę i diagnozę potrzeb własnych wychowanków; umiejętność analizy ich zachowań oraz zauważanie problemów związanych ze stanem ich  zdrowia, sprawnością fizyczną, zachowaniem, adaptacją oraz przyswajaniem pewnych umiejętności przydatnych w szkole i w życiu późniejszym.

      Kolejnym ważnym celem jest zainteresowanie słuchacza kulturą fizyczną poprzez pokazanie szerokiego wachlarza sportów, tzw.: „sportem całego życia”. Słuchacz poprzez naukę różnorodnych dyscyplin sportowych może określić swoje preferencje w kierunku przynajmniej jednej z nich.

      Znaczącym celem jest również wyrobienie umiejętności związanych z prowadzeniem i opieką nad dziećmi w trakcie zabaw na świeżym powietrzu lub sali oraz umiejętności bezpiecznej organizacji takich zajęć i sędziowania w podstawowych grach zespołowych i zabawach.

 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

Aerobik, tenis stołowy, gimnastyka, ćwiczenia siłowe, łyżwiarstwo, samoobrona, gry                    i zabawy bieżne, gry rekreacyjne (kometka, ringo), lekka atletyka, piłka siatkowa, piłka koszykowa, unihoc, tenis ziemny, testy otoryczne.

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

Założenia programowe realizowane będą w takich formach  jak:

a)      ZGS

b)      Aerobik

c)      Streaching

d)      Ćw. według  Pilatesa

e)      Samoobrona

f)        Zajęcia na lodowisku ( gry i zabawy na lodzie oraz nauka jazdy elementarnej )

g)      Zajęcia atletyki na siłowni

h)      Pływanie

i)        Tenis stołowy

j)        Tenis ziemny

 

W czasie tych zajęć pracę w zakresie nauki nowych elementów i doskonalenia umiejętności już nabytych opieram na metodach:

a)      zadaniowej ścisłej,

b)      zadaniowej naśladowczej,

c)      bezpośredniej celowości ruchu,

d)      zabawowej klasycznej,

e)      problemowej,

f)        twórczej.

 

 

 

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

Zaliczenie z oceną po semestrze pierwszym i drugim:

a)      samodzielne przeprowadzenie prób czynnościowych, testów motorycznych,             analiza wyników i wyciąganie  wniosków na ich podstawie,

b)      sędziowanie podstawowych gier sportowych, zabaw, wyścigów

c)      przeprowadzenie części zajęć, analiza ewentualnych błędów własnych                            lub popełnionych przez grupę,

d)      test wiedzy.

 

 

 

LITERATURA

 

1.      S. Strzyżewski: „Proces wychowania w kulturze fizycznej”

2.      S. Strzyżewski: „Ewolucja metod stosowanych w wychowaniu fizycznym”

3.      K. Górna, W. Garbaciak: „Kultura fizyczna w szkole”

4.      H. Grabowski: „Teoria wychowania fizycznego”

5.      M. Demel, A. Skład: „Teoria wychowania fizycznego”

6.      M. Bondarowicz: „Forma zabawowa w nauczaniu sportowych gier zespołowych”

7.      S. Owczarek, M Bondarowicz: „Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej”

8.      L. Mazurek: „Gimnastyka”

9.      H. Oszast, M. Kasperzec: „Koszykówka”

10.  R. Trześniowski: „Gry i zabawy ruchowe”

11.  T. Klimkowski: „Tenis stołowy .Technika i metodyka treningu”

12.  B. Dracz, K. Chojnicki: „Tenis”

13.  G. Deniau: „Tenis”

14.  J. Bergier: „Mjnj piłka nożna”

15.  J. Masopust: „Piłkarski elementarz”

16.  J. Busz: „Szkolimy uniwersalnych siatkarzy”

17.  K. Zuchora: „Wychowanie fizyczne naszych dni”

18.  E. Dybińska, A. Wójcicki: „Wskazówki metodyczne do nauczania pływania”

19.  R. Karpiński: „Nauczanie pływania”

20.  D. Austin: „Pilates dla każdego”

21.  B. Buchowicz: „Callanetics”

22.  S. Zakrzewski: „Jeździmy na łyżwach”

23.  B. Skut: „Samoobrona”

24.  O. Kuźmińska: „Gimnastyka jazzowa”

25.  E. Grodzka – Kubiak: „Aerobik czy fitness”

26.  A. Balaskas: „Stretching”

 

 

 

 

 

 

 
dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.