Top Module Empty
GŁÓWNA arrow O Kolegium arrow Kierunki studiów arrow Pedagogika opiek. resocj.
Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna PDF Drukuj E-mail
Studia na specjalności pedagogika opiekuńczo - resocjalizacyjna w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej prowadzone są we współpracy z Akademią im. Jana Długosza z Częstochowy. Trwają 3 lata (6 semestrów). Kształcenie prowadzone jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łączny wymiar godzin dla specjalności podstawowej pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna studiów stacjonarnych wynosi 1830, natomiast dla studiów niestacjonarnych 1174. W programie studiów uwzględnione są wymogi kształcenia w zakresie specjalizacji
nauczycielskiej, w tym 180 godzinna praktyka pedagogiczna.
 
W trakcie studiów absolwent nabywa umiejętności między innymi w zakresie:
  • opieki i wychowania,
  • diagnozowania resocjalizacyjnego,
  • stosowania w praktyce pedagogicznej metod twórczej resocjalizacji,
  • planowania i wdrażania innowacji pedagogicznych w pracy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej,
  • terapii pedagogicznej,
  • stosowania nowatorskich technik i metod w pracy opiekuńczo-resocjalizacyjnej z dziećmi niedostosowanymi społecznie,
  • samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie patologii społecznej.
 
Studia w zakresie specjalności opiekuńczoresocjalizacyjnej przygotowują studentów do pracy w placówkach opiekuńczowychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych socjalizacyjnych.
 
Absolwenci mają również możliwość pracy w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach. Wiedza zdobyta podczas studiów i specjalistycznych praktyk stanowi podstawę do samodzielnej aktywności zawodowejabsolwenta na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych nieprzystosowanych społecznie i potrzebujących różnorodnych form wsparcia opiekuńczowychowawczego, profilaktycznego oraz terapeutyczno-resocjalizacyjnego.
 
Warunki przyjęcia
Dla osób zdających nową maturę:
  • wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom rozszerzony lub podstawowy) 
 
Dla osób zdających starą maturę:
  • rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do pracy w zawodzie.
 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.