Top Module Empty
Drama w edukacji (do wyboru) PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

I/6

  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PRZEDMIOT

Drama w edukacji (do wyboru)

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne.

WYMIAR ZAJĘĆ

30godz.- 15 w., 15.ćw.

ROK

Rok I

 

CELE KSZTAŁCENIA:

 

Prezentacja podstawowych form scenicznych wykorzystywanych w edukacji przedszkolnej     i wczesnoszkolnej, ich walorów edukacyjnych i możliwości wykorzystania.

 

 

 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA:

 

1. Koncepcja zabaw dramatycznych w świetle literatury pedagogicznej.                                  2. Przegląd podstawowych form scenicznych pod kątem zasad stosowania, walorów

    i możliwości wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej.

3. Rodzaje ćwiczeń przed przystąpieniem do stosowania form teatralnych.

4. Zasady pisania scenariuszy.

5. Zabawy inscenizowane na podstawie literatury dziecięcej.

6. Próba oceny repertuaru utworów scenicznych dla dzieci.

7. Analiza wybranych utworów literatury dziecięcej pod kątem możliwości wyboru form.

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie wykładów i ćwiczeń, metodami aktywnymi.

 

WARUNKI ZALICZENIA

 

Zaliczenie z oceną po II semestrze, aktywne uczestnictwo w zajęciach

 

 

LITERATURA

 

 1. Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni.
 2. Cieślikowski J., Wielka zabawa.
 3. Cieślikowski J., Antologia poezji dziecięcej.
 4. Cybulska I., Dudzińska I., Lipina S., Lipska E., Inscenizowanie zabaw na podstawie

       literatury dziecięcej.

 1. Drama. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, zeszyty 1-12, Warszawa 1992-1994.    
 2. Dziedzic A., Drama w kształceniu i wychowaniu młodzieży, Warszawa 1988.
 3. Gloton R., Cero C., Twórcza aktywno__ dziecka, Warszawa 1985.
 4. Hausbrandt A., Elementy wiedzy o teatrze, Warszawa 1990.
 5. Iławski St., Vademecum teatru amatorskiego, Kraków 1986.
 6. Jakubowski H.T., Amatorski ruch teatralny, Warszawa 1987.
 7. Kasprowicz Z., Maleńki teatrzyk na wielkie okazje, Kraków 2001.
 8. Lewandowska-Kido_ T., Drama w kształceniu pedagogicznym, Lublin 2001.
 9. Machulska H., Środki teatralne w procesie nauczania i wychowania, Warszawa 1992.
 10. Stankiewicz B., Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym.
 11. Tyszkowa M. (red.), Sztuka dla najmłodszych. Teoria – recepcja - oddziaływanie.
 12. Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.