Top Module Empty
Studia dzienne PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

 KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE      Plan studiów  trzyletnich,stacjonarnych (tryb dzienny) 
 w Bielsku-Białej                    
 Specjalność : MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ                  
LpNazwa przedmiotuIlość godzin Egzam. po sem.Rozkład godzin zajęć
ROK IROK IIROK III
Semestr 1 15 tyg.Semestr 2 15 tyg.Semestr 3  15 tyg.Semestr 4    15 tyg.Semestr 5   15 tyg.Semestr 6    11 tyg.
w.ćw.prw.ćw.prw.ćw.prw.ćw.prw.ćw.prw.ćw.pr
IPrzedmioty kształcenia nauczycielskiego
 1Psychologia75I+22  1             
 2Pedagogika603      22          
 3Dydaktyka matematyki 1/936         1  12 12 
 4Pracowania dydaktyki matematyki304+          2       
 5Dydaktyka informatyki305+            11    
 6Pracowania dydaktyki informatyki155+             1    
 6Emisja głosu336+                3 
 7Prawo oświatowe11zal.               1  
 8Etyka15zal   1              
 9Proseminarium z rozwiązywania zadań matematycznych305+             2    
 10Pomiar dydaktyczny152+    1             
IIPrzedmioty kształcenia ogólnego
 11Przedmiot humanistyczny302+   11             
 12Lektorat języka obcego1203+, 4+, 5       3  2  3    
 13Wychowanie fizyczne602+, 3+    2  2          
 14Wychowanie zdrowotne151+ 1                
 Przedmioty podstawowe i przedmioty kierunkowe z matematyki
III15Repetytorium z matematyki elementarnej301+ 2                
 16Wstęp do logiki i teori mnogości75123                
 17Analiza matematyczna4041+,2,3+,4, 5+,624 24 22 22 22 22 
 18Geometri elementarna901+, 212 12             
 19Algebra z geometrią2401+, 2,3+,423 23 22 11       
 20Wstep do topologii453      12          
 21Rachunek  prawdopod. z elem. statystyki opisowej904+, 5         22 11    
 22Fizyka604+         22       
 23Seminarium dyplomowe*60zal.             2  2 
 24Rozwój pojęć matematycznych15zal            1     
IVPrzedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe z informatyki
 25Oprogramowanie użytkowe453+       3          
 26Tworzenie stron WWW i grafika453+       3          
 27Teoretyczne podstawy informatyki453      12          
 28Systemy operacyjne604         22       
 29Wstęp do programowania454+         12       
 30Programowanie obiektowe556               23 
 31Bazy danych305+            11    
 32Sieci komputerowe305+            11    
 33Technologia informacyjna856+             2 23 
VPraktyka z matematyki
 34Śródr.praktyka przedm.- met.904+, 5+           3  3   
 35Praktyka zawodowa605 +6+           30     30
VIPraktyka z informatyki
 36Śródr.praktyka przedm.- met.305+              2   
 37Praktyka zawodowa306+                 30
  Przedmioty kształcenia nauczycielskiego407 303001530030300153003090022550
  Przedmioty kształcenia ogólnego225 015015450075003000450000
  Przedmioty podst. i kierun. mat.1079 10518007513507590010510506075022440
  Przedmioty spec. i specjaln. z inf.440 000000151200456003060044660
  Praktyka z matematyki150 000000000007500450030
  Praktyka z informatyki60 00000000000000300030
  Razem2361 13522501052100120315016522575120270758816560
  Liczba egzaminów 15 + dypl.                  
     9170714082101115338185815 
  Objaśnienia i dodatkowe rygory                    
 1"+" - zaliczenie z oceną                    
 2"zal." - zaliczenie bez oceny                    
 3w semestrze VI uwzględniono 11 tygodni zajęć i 4 tygodnie praktyki ciągłej               
 4Przysposobienie biblioteczne w wymiarze 2 godzin zajęć na I roku                 
 5Praktyki:                    
  - 2 - tygodniowa praktyka asystencka w semestrze IV, we wrześniu w wymiarze 30 godzin            
  - 4 - tygodniowa praktyka ciągła w SP i gimn. w sem. VI  w wymiarze 60 godz. (po 30 prowadzonych lekcji z mat i inf)             
 6Seminarium dyplomowe realizowane jest w trakcie praktyk zawodowych w semestrze 6.            

Zmieniony ( Thursday, 31 May 2007 )
 

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.