Top Module Empty
Wstęp do programowania PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Wstęp do programowania

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z Informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

Wykład 1h/tydz., ćwiczenia: 2h/tydz. (razem  45h)

ROK (SEMESTR)

II (3 sem.)
 

CELE KSZTAŁCENIA

Słuchacze:-Zapoznają się z podstawowymi konstrukcjami programistycznymi.-Poznają zasady programowania strukturalnego-Uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przedstawiać uczniom problemy informatyczne,   ukazywać możliwości zastosowań komputerów, uczyć typowych metod rozwiązywania problemów algorytmicznych 

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

1.      Struktura programu w języku C.

2.      Deklarowanie zmiennych.

3.      Operatory arytmetyczne i relacyjne.

4.      Korzystanie z argumentów funkcji.

5.      Funkcje zwracające wartości.

6.      Podstawowe instrukcje sterujące języka C.

7.      Inkrementacja dekrementacja.

8.      Zastosowanie pętli.

9.      Wczytywanie danych z konsoli.

10.  Podstawowe algorytmy sortowania.

11.  Operacje na łańcuchach tekstowych.

12.  Rekurencja.

13.  Operacje na plikach tekstowych.

14.  Wskaźniki.

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

W trakcie zajęć studenci samodzielnie realizują zadania programistyczne. Porozumiewają się w celu dokonania niezbędnych uzgodnień umożliwiających połączenie samodzielnie tworzonych modułów w jeden spójny i poprawnie działający program

Proponowane metody pracy:

  • Wykład
  • Ćwiczenia realizowane metodą projektu.
 

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

W wyniku realizacji zaproponowanych treści student powinien:

  • Posiadać umiejętności samodzielnej realizacji modułu projektu programistycznego realizowanego przez grupę.
  • Umieć realizować zadań programistyczne tworząc czytelny i przejrzysty kod zawierający niezbędne komentarze.
  • Potrafić prezentować wybrane metody programistyczne i algorytmy.
  • Potrafi sporządzić czytelną dokumentacje realizowanego zadania
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

Opracowany program wykorzystuje, idee kształtowania kompetencji kluczowych związanych z pracą zespołową i komunikacją interpersonalną.

Jest oparty na założeniach teorii konstruktywistycznej. 

 

LITERATURA

          Robin Jones Ian Stewart
Sztuka programowania w języku C
         Piotr Wróblewski
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania
         Maciej Sysło
Algorytmy

         Stephan G.Kochan
Język C wprowadzenie do programowania

         Steve Oualline
Język C Programowanie

         Kyle Loudon
Algorytmy w C

 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.