Top Module Empty
Tworzenie stron WWW i grafika PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Tworzenie stron WWW i grafika

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z Informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

Ćwiczenia 3h (razem 45h)

ROK (SEMESTR)

II rok (semestr III)
 

CELE KSZTAŁCENIA

 Słuchacze:-Zapoznają się z podstawowymi konstruowania dynamicznych portali WWW.-Poznają język opisu struktury dokumentu XHTML.-Zapoznają się z językiem opisującym wygląd dokumentu CSS.-Poznają język skryptowy JavaScript.-Uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przedstawiać uczniom wybrane problemy z  matematyki szkolnej w formie interaktywnego dokumentu WWW.  

MATERIAŁ NAUCZANIA

 
 1. Struktura dokumentu WWW.
 2. Standardy sieciowe.
 3. Języki opisu struktury dokumentu HTML i XHTML.
 4. Grafika w dokumentach internetowych.
 5. Podstawowe formaty graficzne GIF, JPEG, PNG.
 6. Narzędzia umożliwiające obróbkę plików graficznych dla potrzeb WWW.
 7. Opis wyglądu dokumentu za pomocą języka CSS.
 8. Strona kodowa i narzędzia do zamiany strony kodowej dokumentu.
 9. Kontrolowanie pozycjonowania elementów.
 10. Kontrolowanie widzialności elementów.
 11. Obiektowy model dokumentu.
 12. Zastosowanie warstw.
 13. Formularze WWW.
 14. Tworzenie wielopoziomowej struktury nawigacyjnej.
 15. Różnice między przeglądarkami WWW.
 16. Skrypty w języku JavaScript.
 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

W trakcie zajęć studenci samodzielnie realizują zadania programistyczne. Porozumiewają się w celu dokonania niezbędnych uzgodnień umożliwiających połączenie samodzielnie tworzonych modułów w jeden spójny i poprawnie działający portal internetowy. Dbają o zachowanie spójności stylistycznej całego projektu.

Proponowane metody pracy:

 • Wykład
 • Ćwiczenia realizowane metodą projektu.
  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

W wyniku realizacji zaproponowanych treści student powinien:

 • Posiadać umiejętności samodzielnego tworzenia dynamicznych dokumentów WWW, będących elementem realizowanego przez grupę portalu.
 • Umieć tworzyć dokumenty WWW o przejrzystej konstrukcji zachowujące podział opisu na strukturę, wygląd i zachowanie zgodne ze standardami sieciowymi.
 • Potrafią właściwie stosować grafikę w dokumentach WWW.
 • Potrafić posługiwać się walidatorami kodu.
 • Potrafi sporządzić czytelną dokumentacje realizowanego zadania.
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Opracowany program wykorzystuje, idee kształtowania kompetencji kluczowych związanych z pracą zespołową i komunikacją interpersonalną.

Jest oparty na założeniach teorii konstruktywistycznej. 

  

LITERATURA

 

1.      Jeffrey Zeldman  Projektowanie serwisów WWW Standardy sieciowe

2.      Dan Cederholm Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawić elastyczność z wykorzystaniem XHTML-a i CSS

3.      Eric A. Meyer CSS według Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW

4.      Dave Shea, Molly E. Holzschlag Zen stosowania CSS. Źródło oświecenia dla projektantów stron WWW

5.      Jason Cranford Teague  Po prostu DHTML i CSS

6.      Wendy Willard Projektowanie stron WWW. Kurs podstawowy

7.      John Pollock JavaScript. Kurs Podstawowy

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.