Top Module Empty
Teoretyczne podstawy informatyki PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Teoretyczne podstawy informatyki

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z informatyką, Matematyka z rewalidacją

WYMIAR ZAJĘĆ

1 godz. wykład + 2 godz. ćwiczenia

ROK (SEMESTR)

II rok 3 semestr

CELE KSZTAŁCENIA

Zapoznanie studenta z podstawowymi problemami teorii informacji, z zakresu kodowania źródłowego, badanie efektywności wybranych metod kodowania źródłowego (kodowanie Huffmana, Shannona-Fano), porównanie stopnia kompresji ze standardowymi algorytmami kompresji danych, podstawowe informacje z elementów algorytmiki. 

MATERIAŁ NAUCZANIA

 1. Teoria informacji. Definicja informacji.
 2. Miara niepewności. Jednostki pomiaru ilości informacji.
 3. Entropia. Redundancja języka naturalnego, jej rola.
 4. Techniki kompresji danych.
 5. Teoria kodowania. Pojęcie kodowania. Niektóre własności danych.
 6. Metody kodowania. Metoda Shannona-Fano, metoda Huffmana.
 7. Kody zabezpieczające. Odległość Hamminga.
 8. Kod paskowy.
 9. Programy do tworzenia prostych algorytmów

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

W trakcie wykładu zostają przedstawione treści nauczania w postaci prezentacji multimedialnych. Prezentowane treści są dyskutowane ze studentami na wykładzie, a w trakcie ćwiczeń studenci mają możliwość rachunkowego sprawdzenia niektórych elementów programu. Studenci są oceniani w trakcie ćwiczeń tworząc algorytmy, a na koniec mają egzamin pisemny z wiadomości z wykładu.  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

Student powinien rozumieć pojęcie algorytmu, umieć napisać prosty algorytm. Student powi-nien rozumieć, czym jest informacja, jak ją opisać i jak to pojęcie związane jest z językiem naturalnym. Student powinien znać mechanizm przekazywania informacji i znać jego prak-tyczne zastosowanie w życiu codziennym. Studenci oceniani są na kolokwiach i na egzaminie.  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

Wykład odbywa się w sali wykładowej wyposażonej w komputer połączony z projektorem multimedialnym zapewniającym studentom dobry wgląd w przekazywane treści nauczania, główne punkty wykładu udostępniana jest na portalu internetowym. Ćwiczenia odbywają się w pracowni komputerowej z podziałem na grupy – przy jednym komputerze pracuje jedna osoba. Komputery wyposażone są w programy 

LITERATURA

 1. R. Tadeusiewicz, P. Moszner, A. Szydełko, Teoretyczne podstawy informatyki, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, 1998
 2. D. Harel, Rzecz o istocie informacji – algorytmiki, WN-T, Warszawa, 1992
 3. N. Abramson, Teoria informacji i kodowania, PWN, Warszawa, 1969
 4. K. Snopek, Badanie algorytmów kompresji danych, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2005
 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.