Top Module Empty
Systemy operacyjne PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Systemy operacyjne

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

Wykład: 30h + laboratorium: 30h

ROK (SEMESTR)

II
  

CELE KSZTAŁCENIA

 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką systemów operacyjnych   oraz zapewnić przegląd występujących na rynku systemów wraz z ich wadami i zaletami.

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA – WYKŁAD

 
 • Struktura oprogramowania komputera.
 • Klasyfikacja systemów operacyjnych.
 • Zadania  systemu  operacyjnego:  zarządzanie   zasobami   komputera, zarządzanie procesami-pojęcie procesu, szeregowanie; obsługa systemu plików, interpretacja komend użytkownika.
 • Budowa systemu  operacyjnego:  warstwa  komunikacji  ze sprzętem,  jądro systemu,  procesor poleceń (powłoka - shell).
 • Zarządzanie pamięcią, pamięć wirtualna.
 • Podsystem wejścia/wyjścia.
 • Zagadnienia związane z  nadzorowaniem  pracy  procesów:  ochrona  pamięci, podział  czasu,   uprawnienia użytkowników, dzielony   dostęp   do   plików, kolejkowanie wydruków, konflikty zasobowe, koordynacja dostępu  procesów  do klawiatury  i ekranu  -  ekrany wirtualne, systemy okien. Procesy systemowe, demony.
 • System operacyjny Linux: przegląd dystrybucji Linux-a, mapa systemu, shell, polecenia, programowanie w shell-u, system plików, instalacja i konfiguracja Linuxa, Xwindows, narzędzia. Przegląd innych systemów Unixowych.
 • Systemy operacyjne produkcji Microsoft: systemy serwerowe i dla  stacji roboczej.
 • Mapa systemu, instalacja i konfiguracja, rejestr, systemy plików, narzędzia, DOS/linia poleceń jako narzędzie   administratora / użytkownika Windows.
 • Rozproszone systemy operacyjne.
 

MATERIAŁ KSZTAŁCENIA – ĆWICZENIA

 
 • Podstawowe zagadnienia pracy w wybranym systemie Microsoft-u.
 • Praca z tekstowymi poleceniami. Programy wsadowe.
 • Przykładowe  problemy związane z konfiguracją.
 • System Unixopodobny.
 • Powłoka Linuxa.
 • Pisanie skryptów w shell-u Unixa.
 • X-server i managery okien.
 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

Przedmiot powinien być realizowany w laboratorium z dostępem do Internetu, ze wspomaganiem za pomocą platformy online. Oprogramowanie systemowe powinno zapewniać dostęp przynajmniej do Windows i Linuxa.

Zajęcia ćwiczeniowe powinny być prowadzone ze wspomaganiem za pomocą narzędzi dostosowanych do różnych systemów operacyjnych oraz narzędzi wieloplatformowych. Realizacja programu ćwiczeń może być traktowana w przypadku tego przedmiotu w sposób bardzo elastyczny, dopasowany do możliwości grupy. Bardziej zaawansowanym studentom można zaproponować pisanie własnych fragmentów otwartych systemów operacyjnych lub ćwiczebne  modyfikacje istniejących.

 

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

 

Założone osiągnięcia studenta:

·        zna najważniejsze platformy systemowe, potrafi je obsługiwać na poziomie użytkownika oraz konfigurować w podstawowym zakresie.

·        potrafi porównywać najważniejsze cechy funkcjonalne systemów w typowych zastosowaniach.

·        potrafi zainstalować i skonfigurować w podstawowym zakresie wybrany system operacyjny.

·        potrafi instalować i deinstalować oprogramowanie powszechnego użytku

·        potrafi konserwować wybrany system operacyjny

Ocenianie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju studenta. W ramach przedmiotu stosuje się ocenianie wspierające oraz ocenianie sumujące wg ustalonych zasad i kryteriów (aktywność na zajęciach, praca kontrolna oraz ocena pracy projektowej). Szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie metod projektu.

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Opracowany program jest oparty na założeniach konstruktywizmu, w tym w szczególności idei uczenia się zespołowego, współpracy grupowej, samodzielnego zdobywania oraz tworzenia wiedzy i umiejętności.

LITERATURA

 ·        A. Silberschatz Podstawy systemów operacyjnych, WNT, 2002.·        M. Stalings Organizacja i architektura systemu komputerowego,, WNT, 2000.·        P. Silvester System Operacyjny UNIX, WNT 1991.·        M. Bach Budowa systemu operacyjnego UNIX, WNT, 1995.·        D. Solomon MS Windows 2000 od środka, Helion, 2003.·        R. Scrimger Biblia TCP/IP, Helion, 2002.·        O'Reilly Linux Kernel,Wydawnictwo RM, 2001.·        J. Rafa DOS  dla dociekliwych.·        D.Heywood Windows NT 4 Server, Helion, 1999.·        T.Brown Windows 2000 Serwer, Helion, 2001.·        L. J. Arthur Programowanie w shellu, Wydawnictwo Mikom, 2003.·        B. Proffitt. Windows XP PL. Czarna księga. Helion 2002. 

ŹRÓDŁA ONLINE

·        http://pl.wikipedia.org/wiki/System_operacyjny·        http://www.systemyoperacyjne.of.pl·        Wybrane kursy online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.edu.pl) 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.