Top Module Empty
Sieci komputerowe PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Sieci komputerowe

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

Wykład: 15h + laboratorium: 15h

ROK (SEMESTR)

III semestr 5
  

CELE KSZTAŁCENIA

 

Zapoznanie z problematyką funkcjonowania sieci lokalnych i rozległych. Kształcenie umiejętności korzystania z sieci w celach dydaktycznych. Kształcenie umiejętności konfigurowania serwerów usług sieciowych. Kształtowanie świadomości zagrożeń specyficznych dla sieci oraz metod ich unikania.

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA – WYKŁAD

 

·        Transmisja danych w sieciach LAN i WAN. Standardy komunikacyjne. Problematyka powstawania, wykrywania i korekcji błędów transmisji.

·        Standardy i protokoły. Model referencyjny OSI.

·        Typy i topologie sieci.

·        Warstwa fizyczna sieci LAN. Adresy, okablowanie. Urządzenia sieciowe.

·        Sieci WAN. Protokoły, adresowanie, trasy pakietów. Urządzenia sieciowe.

·        Problematyka wydajności sieci.

·        Internet. Usługi internetowe.

·        Oprogramowanie sieciowe.

·        Bezpieczeństwo w sieciach.

·        Nowe trendy. Sieci bezprzewodowe i systemy mobilne, systemy operacyjne online.

 

MATERIAŁ KSZTAŁCENIA – ĆWICZENIA

 

·        Projektowanie, zestawianie i konfigurowanie sieci lokalnej.

·        Działanie, dobór, montaż i konfigurowanie urządzeń sieciowych.

·        Internet. Usługi internetowe. Zastosowania i użytkowanie, dobór, instalacja i konfiguracja oprogramowania.

·        Oprogramowanie sieciowe. Systemy online.

·        Bezpieczeństwo w sieciach.  Rodzaje zagrożeń, podstawowe zasady bezpieczeństwa. Konfigurowania i zabezpieczanie systemu operacyjnego.

·        Oprogramowanie do zapewniania bezpieczeństwa. Oprogramowanie antywirusowe, antyszpiegowskie, firewall.

·        Protokoły bezpiecznej transmisji i oprogramowanie.

·        Bezpieczeństwo poczty elektronicznej. Klucze prywatne i publiczne. Podpis elektroniczny.

·        Sieć bezprzewodowa. Konfigurowanie i użytkowanie. Bezpieczeństwo.

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

Przedmiot powinien być realizowany w laboratorium z dostępem do Internetu, ze wspomaganiem za pomocą platformy online. Oprogramowanie systemowe powinno zapewniać dostęp przynajmniej do Windows i Linuxa. Powinien być możliwy dostęp do urządzeń sieciowych z możliwością ich ręcznego montowania, uruchamiania i konfigurowania. Należy się opierać przynajmniej w części na rozwiązaniach urządzeń powszechnego użytku, przyjaznych dla użytkownika (jak np. sprzętowych wielofunkcyjnych urządzeniach wielofunkcyjnych konfigurowanych z poziomu WWW).

Zajęcia ćwiczeniowe powinny być prowadzone ze wspomaganiem za pomocą narzędzi sieciowych, w tym narzędzi online. Realizacja ćwiczeń może być traktowana w sposób bardzo elastyczny, dopasowany do możliwości grupy oraz lokalnego wyposażenia.. Bardziej zaawansowanym studentom można zaproponować konfigurowanie usług sieciowych przy użyciu urządzeń o dostępie  z poziomu terminala (jak np. iptables, routery klasy Cisco etc.).

 

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

 

Założone osiągnięcia studenta:

·        zna najważniejsze systemy sieciowe.

·        potrafi korzystać z popularnych usług sieciowych.

·        potrafi udostępniać i konfigurować popularne usługi sieciowe w wybranych systemach operacyjnych

·        zna popularne urządzenia sieciowe.

·        potrafi zaprojektować, zestawić i skonfigurować prostą sieć lokalną o zastosowaniu dydaktycznym taką, jak np. pracownia szkolna z dostępem do Internetu.

·        zna problematykę bezpieczeństwa sieciowego.

·        potrafi instalować i konfigurować oprogramowanie powszechnego użytku służące do zapewniania bezpieczeństwa stacji roboczej w sieci.

Ocenianie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju studenta. W ramach przedmiotu stosuje się ocenianie wspierające oraz ocenianie sumujące wg ustalonych zasad i kryteriów (aktywność na zajęciach, praca kontrolna oraz ocena pracy projektowej). Szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie metod projektu.

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Opracowany program jest oparty na założeniach konstruktywizmu, w tym w szczególności idei uczenia się zespołowego, współpracy grupowej, samodzielnego zdobywania oraz tworzenia wiedzy i umiejętności.

LITERATURA

 

·        Comer D.E. Sieci komputerowe, WNT, 2000.

·        Garfinkel S., Spafford G. Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie, RM, 1997.

·        Peterson L., Davie B. Sieci komputerowe - podejście systemowe, Nakom, 2000.

·        Świątelski M: Po prostu sieci komputerowe: Windows XP, Helion, 2004.

·        Wojciechowski A. Usługi w sieciach informatycznych. PWN, 2006. 

ŹRÓDŁA ONLINE

·        http://sieci-lan.pl·        http://www.wardriving.pl·        Wybrane kursy online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.edu.pl) 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.