Top Module Empty
Oprogramowanie użytkowe PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Oprogramowanie użytkowe

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z Informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

Ćwiczenia 3h (45h)

ROK (SEMESTR)

II rok (semestr 3)
 

CELE KSZTAŁCENIA

Celem nauczania tego przedmiotu jest przybliżenie popularnych programów, które mogą być wykorzystane w przyszłej pracy nauczyciela matematyki. Studenci zapoznają się zarówno z programami matematycznymi typu CAS i DGS, zarówno komercyjnymi jak Cabri czy Derive jak też programami typu OpenSource. Zapoznają się z zasadami przygotowania multimedialnej prezentacji nauczanych treści (program MS Power Point).

Poznają środowiska umożliwiające edycje tekstu matematycznego. Zapoznają się z propozycjami wykorzystania  omawianych programów w trakcie lekcji matematyki.

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

1.      Obsługa i wykorzystanie komercyjnych programów typu CAS (MuPad, Derive)

2.      Możliwości wykorzystania darmowego oprogramowania typu CAS.

3.      Obsługa i wykorzystanie komercyjnych programów typu DGS (Cabri)

4.      Możliwości wykorzystania darmowego orogramowania typu DGS (CaR, GEONExT)

5.      Dobór właściwego programu do realizowanego tematu lekcji.

6.      Edukacyjne oprogramowanie typu Open Source

7.      Wykorzystanie prezentacji multimedialnych na lekcji matematyki.

8.      Przygotowanie materiałów umożliwiających uczniom wykorzystanie programów w procesie uczenia się matematyki.

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń z wykorzystaniem komputerów. Studenci zapoznają się z elementami obsługi poszczególnych programów, a następnie tworzą własne prace w oparciu o poznane narzędzia.

Proponowane metody pracy:

Ćwiczenia realizowane metodą projektów

 

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

 

W wyniku realizacji zaproponowanych treści student powinien:

  • Posiadać umiejętności samodzielnego doboru odpowiedniego oprogramowania wspomagającego rozwiązanie danego problemu.
  • Umieć opracować scenariusz lekcji matematyki z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania edukacyjnego.
  • Potrafić przygotować multimedialną prezentację wspomagającą planowaną lekcję.
  • Stosować we własnej pracy programy typu CAS i DGS
  • Wyszukać, zainstalować, poznać obsługę i wykorzystać darmowe oprogramowanie edukacyjne
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Opracowany program wykorzystuje, idee kształtowania kompetencji kluczowych związanych z pracą zespołową i komunikacją interpersonalną.

Jest oparty na założeniach teorii konstruktywistycznej. 

 

LITERATURA

 

1.      Witold Pająk Analiza problemów otwartych wspomagana Capri

2.      Mirosław Majewski MuPad  dla niecierpliwych

3.      Paweł Kowalski Derive Pomocnik matematyczny

 
wstecz

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.