Top Module Empty
Seminarium dyplomowe PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Seminarium dyplomowe

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

60 godz.

ROK (SEMESTR)

III, semestr 5 i 6
 

CELE KSZTAŁCENIA

 

Zasadniczym celem seminarium jest wprowadzenie w zagadnienia gromadzenia i opracowania materiałów służących do opracowywania własnych publikacji, korzystania z różnorodnej literatury, precyzowanie i doskonalenie języka  pisanego matematycznego. Efektem powinna być pozytywnie zrecenzowana praca dyplomowa

 

MATERIAŁ NAUCZANIA

przykładowe  tematy prac dyplomowych: 

·        Konstrukcje izomorficznych struktur algebraicznych za pomocą bijekcji.

·        Podstawowe własności półgrup. Relacje Greena.

·        Kraty podgrup, podpierścieni i ideałów.

·        Kongruencje w strukturach algebraicznych.

·        Iloczyn prosty i półprosty grup.

·        Grupy rozwiązalne.

·        Największy wspólny dzielnik i najmniejsza wspólna wielokrotność w pierścieniach całkowitych.

·        Podzielność w pierścieniu liczb całkowitych.

·        Podzielność w pierścieniu K[x] wielomianów jednej zmiennej nad ciałem K.

·        Ciało formalnych funkcji wymiernych.

·        Funkcje wielomianowe. Pierwiastki wielomianów.

·        Zasada indukcji matematycznej w aspektach teoretycznym i dydaktycznym.

·        Zastosowania grup przekształceń w różnych zagadnieniach teoretycznych i praktycznych.

·        Przykłady różnych geometrii: euklidesowej, afinicznej, rzutowej, hiperbolicznej i ich wykorzystanie w zadaniach matematyki szkolnej.

·        Zadania konstrukcyjne z wykorzystaniem programu Cabri i Derive.

·        Przykłady wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w zagadnieniach szkolnych.

Przykłady wykorzystania kalkulatorów graficznych do kształtowania różnych pojęć matematycznych

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

Referaty i dyskusje nad zagadnieniami będącymi tematem prac dyplomowych, pisanie prostych programów edukacyjnych, tworzenie makrokonstrukcji w Cabri , Derive, Excelu.

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

Aktywny udział w seminarium, pomocnicze wersje referatów wygłaszanych na seminarium, ich postać werbalna w postaci pomocniczych esejów, pozytywna ocena pracy dyplomowej.

   

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Seminarium ma kształtować nawyki i umiejętności krytycznego i wybiórczego studiowania literatury, zarówno w formie podręcznikowej czy monograficznej, jak i literatury w publikacjach naukowych oraz dydaktycznych, łącznie z odpowiednimi stronami internetowymi.

 

LITERATURA

  

Białynicki-Birula A., Algebra. PWN. Warszawa 1976.

Białynicki-Birula A., Zarys algebry. PWN. Warszawa 1987.

Browkin J., Teoria ciał. PWN. Warszawa 1977.

Browkin J., Wybrane zagadnienia z algebry. PWN. Warszawa 1968.

Bryński M., Algebra. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1989.

Bryński M., Jurkiewicz J., Zbiór zadań z algebry. PWN. Warszawa 1978.

Chronowski A., Elementy teorii mnogości. Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej. Kraków 2000.

Chronowski A., Podstawy arytmetyki szkolnej. Część 1 i 2. Wydawnictwo Kleks. Bielsko-Biała 1999.

Gleichgewicht B., Algebra. PWN. Warszawa 1983.

Kostrykin A.I., Wstęp do algebry. PWN. Warszawa 1984.

Kurosz A.G., Algebra ogólna. PWN. 1965.

Lang S., Algebra. PWN. Warszawa 1984.

Mostowski A., Stark M., Algebra wyższa. Część 3. Warszawa 1967.

Mostowski A., Stark M., Elementy algebry wyższej. PWN. Warszawa 1970.

Opial Z., Algebra wyższa. PWN. Warszawa 1969.

 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.