Top Module Empty
Wychowanie zdrowotne PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Wychowanie zdrowotne

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

1 godz./tygodniowo (15godz.)

ROK (SEMESTR)

I rok 1 semestr
 

CELE KSZTAŁCENIA

 

W wyniku realizacji programu słuchacz ma posiąść umiejętność samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi.

 

MATERIAŁ NAUCZANIA

Podstawowe zagadnienia programu:

A. Higiena osobista i otoczenia.

B. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc.

C. Żywność i żywienie. Aktywność fizyczna.

D. Holistyczne podejście do zdrowia.

E. Psychologiczne i środowiskowe aspekty edukacji zdrowotnej.

F. Profilaktyka uzależnień.

G. Relacje międzyludzkie. Komunikacja. Rodzaje zachowań.

W/w zagadnienia ujęte są w obszarach:

-ja i troska o mnie,

-ja i relacje z innymi ludźmi,

-ja i moje środowisko.

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 • Przewiduje się czas na poznanie i nawiązanie kontaktu emocjonalnego ze słuchaczami.
 • Tworzenie wspólnie ze słuchaczami reguł współpracy.
 • Posługiwanie się metodami aktywizującymi i interakcyjnymi.
 • Położenie nacisku na wzmocnienie pozytywne(eksponowanie i nagradzanie osiągnięć słuchaczy) w miejsce negatywnego(eksponowanie i karanie braków, niedociągnięć) w celu kształtowania pozytywnej samooceny słuchacza.
 • Treści, zakres i metody WZ uwzględniają oczekiwania dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz są dostosowane do ich problemów i potrzeb.
 • Działania realizowane w ramach WZ dotyczą słuchaczy KN jako przyszłych nauczycieli i pedagogów.
 • Za realizację i przebieg programu odpowiedzialni są nauczyciele WZ, osoby przygotowane w zakresie wiedzy o zdrowiu, warunkach jego zachowania i polepszania, jak i w zakresie metodyki nauczania.
 

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

Osiągnięcie celów będzie możliwe poprzez pracę metodą warsztatową, opartą na doświadczeniach i emocjach słuchaczy.

Aby zaliczyć przedmiot WZ słuchacz powinien:

-uczestniczyć w zajęciach(obecność).

-uczestniczyć aktywnie w zajęciach zgodnie z przyjętymi regułami,

-być przygotowany do zajęć,

-wykonać jedną pracę pisemną.


 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

Przygotowanie słuchacza do roli przyszłego wychowawcy i nauczyciela w szkole tzn. w wyniku realizacji programu zostanie podniesiona jakość działań podejmowanych na rzecz zdrowia ucznia przez osoby sprawujące nad nim opiekę.

 

LITERATURA

 
 1. Pedagogika zdrowia. WSiP, Warszawa 1980.
 2. Zdrowie dla życia. Polski Zespół ds. Projektu Szkoła Promująca Zdrowie, Warszawa 1980.
 3. 10 zasad racjonalnego żywienia. Kozłowska-Wojciechowska M., Lider 1993.
 4. Zachowania zdrowotne i postrzeganie własnego zdrowia przez młodzież szkolną w Polsce. Woynarowska B., Instytut Matki i Dziecka,Warszawa1995.
 5. Narkotyki i co dalej....Pasek M,Toret1997.
 6. Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem.MEN,Warszawa1989.
 7. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa PWN.
 8. Wychowanie bez porażek w szkole. Gordon T., Warszawa. I.W.PAX.
 9. Jak ludzie porozumiewają się? I.W. Nasza Księgarnia.
 
 
dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.