Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Mapa portalu
Dydaktyka matematyki 2 PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007

DYDAKTYKA MATEMATYKI 2

Przedmiot: obowi
ązkowyFormy nauczania: wykład, laboratorium (zajęcia w szkole ćwiczeń)

Czas trwania: semestr czwarty, 1 godz. wyk. + 1 godz. lab. tygodniowo

Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen
ę i egzamin

Opis przedmiotu:

Cel kształcenia:

Zapoznanie z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi w nauczaniu matematyki. Metody aktywizujące w nauczaniu. Język matematyczny w nauczaniu. Kształcenie wyobraźni

przestrzennej.

Treści kształcenia:

1. Nowe technologie w nauczaniu matematyki

- kalkulatory graficzne w matematyce

- programy edukacyjne - komputerowe

- znaczenie filmu edukacyjnego w matematyce2. Pomoce dydaktyczne – rozwijające myślenie matematyczne uczniów

- gry strategiczne

- zagadki logiczne

- modele brył

- gotowe gry dydaktyczne

- projektowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych

3. Kształcenie wyobra
źni przestrzennej uczniów.4. Język matematyki w nauczaniu. Metodyka kształcenia języka matematycznego ucznia.

5. Rola tekstu matematycznego w nauczaniu matematyki.

6. Rozwiązywanie zadań – metody rozwiązywania zadań.

Zaliczenie przedmiotu:

- przeprowadzenie lekcji w szkole ćwiczeń

- prezentacja pracy własnej

- kolokwium – zadania z zakresu przygotowania własnej koncepcji zaj
ęć w szkole

- odbycie praktyki 4 tygodniowej

Literatura

[1] Z. Dyrszlag: O poziomach i kontroli rozumienia pojęć matematycznych, Wyd. WSP

Opole 1980.

[2] Red. I. Gucewicz-Sawicka:
Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki, PWN

1982.

[3] J. Konior:
Budowa i lektura tekstu matematycznego, Wyd. U 1998.

[4] Z. Krygowska: Zarys dydaktyki matematyki 1- 3, WSiP, Warszawa 1977.[5] Cz. Kupisiewicz:

Dydaktyka ogólna, Graf Punkt 2000,

[6] G. Polya: Jak to rozwiązać, PWN 1964.[7] Red. B. Rabijewska:

Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki

matematyki, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1986.[8] Z.Szurig:

Konstrukcja testów i sprawdzianów z matematyki, WSiP 1978.

[9] J. Tocki: Struktura procesu kształcenia matematycznego w szkole średniej. Ujęciesystemowe

, Wyd. WSP Rzeszów 1999 [10] S. Turnau: Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN 1990.

[11] Czasopismo „Matematyka

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.