Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Mapa portalu
Dydaktyka informatyki 2 PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007

DYDAKTYKA INFORMATYKI 2

Przedmiot: obowi
ązkowy

Formy nauczania: wykład, laboratorium

Czas trwania: semestr pi
ąty, 1 godz. wykł. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 45godz.)Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę i egzamin

Opis przedmiotu:

1. Budowa dydaktycznych i metodologicznych podstaw nauczania informatyki.

2. Podstawy programowe z informatyki w gimnazjum.

3. Aktualne zatwierdzone przez MEN programy nauczania informatyki w gimnazjum.

4. Realizacja celów kształcenia za pomocą programów uŜytkowych i dydaktycznych.

5. Przykłady realizacji wybranych zagadnień programowych nauczania informatyki w

gimnazjum. Analiza wybranych podręczników.

6. Praca z uczniem zdolnym. Przegląd zagadnień pojawiających się w zadaniach

olimpijskich.

7. Hospitacja i prowadzenie lekcji próbnych przez studentów w gimnazjum.

8. Zapoznanie z ogólnymi problemami nauczania informatyki i przygotowanie do

prowadzenia zajęć w szkole. Wykorzystanie dostępnych poradników metodycznych.

LITERATURA

[1] Z. Nowakowski, Dydaktyka informatyki, Mikom, Warszawa 1996.[2] A. Walat, Wybrane problemy dydaktyki informatyki, Zakład Wydawnictw

Ogólnopolskiej Fundacji Komputerowej, Jelenia Góra 1991.

[3] Zatwierdzone przez MEN programy nauczania w gimnazjum.

[4] Dost
ępne podręczniki z informatyki do gimnazjum.

[5] S. Papert, Burze mózgów. Dzieci i komputery, PWN, Warszawa 1996.

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.