Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Mapa portalu
Dydaktyka informatyki 1 PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007

DYDAKTYKA INFORMATYKI 1

Przedmiot: obowi
_zkowy

Formy nauczania: wykład, laboratorium

Czas trwania: semestr trzeci,1 godz. wyk. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 45godz.)

Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen
ę i egzamin

Opis przedmiotu:

1. Standardy kształcenia informatycznego.

2. Podstawy programowe z informatyki w szkole podstawowej.

3. Struktura i treści aktualnych programów nauczania informatyki w szkole podstawowej.

4. Formułowanie i analiza celów nauczania, zasady i metody nauczania, plan pracy

nauczyciela.

5. Kontrola i ocena pracy ucznia na lekcjach informatyki. Szkolne systemy oceniania pracy

uczniów.

6. Przykłady realizacji wybranych zagadnie_ programowych nauczania informatyki w szkole

podstawowej. Informatyczne wspomaganie nauczania innych przedmiotów.

Wykorzystanie Internetu.

7. Organizacja lekcji informatyki. Hospitacja i prowadzenie lekcji próbnych przez

studentów w szkole podstawowej.

LITERATURA

[1] Z. Nowakowski, Dydaktyka informatyki, Mikom, Warszawa 1996.[2] A. Walat, Wybrane problemy dydaktyki informatyki, Zakład Wydawnictw

Ogólnopolskiej Fundacji Komputerowej, Jelenia Góra 1991.

[3] Zatwierdzone przez MEN programy nauczania w szkole podstawowej.

[4] Dostępne podręczniki z informatyki do szkoły podstawowej.

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.