Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Mapa portalu
Wstęp do programowania 1 PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007
WSTĘP DO PROGRAMOWANIA IPrzedmiot: obowiązkowy

Formy nauczania: wykład, laboratorium

Czas trwania: rok I, semestr II, 2 godz. wyk. + 2 godz. lab. /tyg. (Razem 60godz.)

Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen
ę i egzamin

Opis przedmiotu:

1. Wprowadzenie - pierwsze przykłady (wyprowadzanie napisów, deklarowanie

zmiennych, czytanie liczb, operatory arytmetyczne, operatory relacyjne, pliki

nagłówkowe, komentarze, budowa prostego programu, słowa kluczowe).

2.
Typy danych - typ int, stałe typu int, pozostałe typy całkowite, typ char, stałe

znakowe, typy float i double.

3.
Formatowane wejście/wyjście - funkcje printf i scanf.

4. Operatory, wyraŜenia i instrukcje - podstawowe operatory arytmetyczne,operator %, priorytety operatorów i kolejno

ść obliczeń, operator sizeof, operatory

inkrementacji i dekrementacji, wyraŜenia, instrukcje wyraŜeniowe, instrukcjezło

Ŝone, operator rzutowania.5. Instrukcje sterujące - instrukcja if-else, wyraŜenia logiczne, instrukcje while i

do-while, instrukcja for, operator przecinkowy, instrukcje break i continue,

instrukcja switch.

6.
Znakowe wejście/wyjście i przekierowywanie - getchar() i putchar(), bufory,

przekierowywanie a pliki.

7.
Funkcje i struktura programu - definiowanie funkcji, argumenty funkcji,

prototypy ANSI C, instrukcja return, wywoływanie funkcji, funkcje rekurencyjne.

8.
Tablice - deklarowanie tablic, inicjalizacja tablic, operacje na tablicach, funkcje

oraz tablice, ochrona zawartości tablicy, tablice wielowymiarowe.

LITERATURA

[1] B. Kemighan, D. Ritchie, Język ANSI C, WNT 1997.

[2] S. Prata, Język C. Szkoła programowania, Wydawnictwo Robomatic 1999.

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.