Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Mapa portalu
Użytkowanie komputerów PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007
UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: laboratorium
Czas trwania: rok I semestr I, 2 godz. lab./tyg. (Razem 30godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę
Opis przedmiotu:
1. Charakterystyka komputerów PC – schemat blokowy mikrokomputera,
procesor, rodzaje pamięci, nośniki informacji, operowanie komputerem,
formatowanie dyskietek, konserwacja sprzętu.
2. MS DOS - zasady uŜytkowania systemu operacyjnego MS DOS.
3. Nakładki na systemy operacyjne – Norton Commander.
4. Programy antywirusowe – MKS_VIR, eSafe.
5. Systemy operacyjne Windows – posługiwanie się oknami, praca z myszą,
ustawianie parametrów, konfiguracja systemu.
6. Edytory tekstu - operacje na blokach tekstu, formatowanie akapitów,
tworzenie tabel, wstawianie rysunków i tworzenie efektów specjalnych, tworzenie
i drukowanie dokumentów korespondencji seryjnej, edycja wzorów
matematycznych.
7. Arkusz kalkulacyjny - wprowadzanie i redagowanie danych, tworzenie formuł,
sporządzanie wykresów, zarządzanie danymi, sortowanie, filtrowanie,
grupowanie, tworzenie raportów, sumy pośrednie, tabele przestawne.
8. Elementy sieci komputerowych - otoczenie sprzętowe komputera oraz
podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych i ich zasobów.
9. INTERNET – korzystanie z sieci, wybrane usługi sieciowe: poczta elektroniczna,
Telnet, FTP, WWW.
10. LATEX - podstawy uŜytkowania.
LITERATURA
[1] Diller, LATEX – wiersz po wierszu, Helion – 2001.
[2] M. Florys, Windows w trzech odsłonach, Read Me – 1992
[3] W. Sikorski, K. Turczyński, Programy Nortona, Mitkom - 1994
[4] R. Tadeusiewicz, Wstęp do informatyki, POLDEX - 1997.
[5] P. Walczak, Podstawy obsługi IBM-PC i MS-DOS, Fundacja „Rozwój SGGW” - 1993
 
wstecz

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.