Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Mapa portalu
Inżynieria oprogramowania PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007
INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIAPrzedmiot: obowiązkowy

Formy nauczania: wykład, laboratorium

Czas trwania: rok III semestr V, 2 godz. wyk. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 60godz.)

Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen
ę i egzamin

Opis przedmiotu:

Cykl Ŝycia oprogramowania. Podstawowe modele: kaskadowy, spiralny, realizacja

kierowana dokumentami, prototypowanie, programowanie odkrywcze, realizacja

przyrostowa, monta
Ŝ z gotowych elementów, formalne transformacje.

Faza strategiczna w projekcie informatycznym. Metody szacowania kosztów

oprogramowania. Model COCOMO.

Faza okre
ślania wymagań. Hierarchia wymagań funkcjonalnych. Diagramy przypadkówuŜycia. Wymagania niefunkcjonalne.

Faza analizy (modelowania). Obiektowe i strukturalne metody analizy. Diagramy: klas,

obiektów, interakcji, przej
ść stanów, związków encji, przepływu danych. Budowa

statycznego modelu klas.

Faza projektowania. Obiektowe i strukturalne techniki projektowania. Zasady

projektowania

interfejsu u
Ŝytkownika. Optymalizacja projektu. Faza implementacji. Typowe środowiska

implementacji. Języki proceduralne i obiektowe.Relacyjne i obiektowe bazy danych. Generatory kodu. Narz

ędzia szybkiego wytwarzania

aplikacji.

Dokumentacja u
Ŝytkowa projektu informatycznego.

Testowanie oprogramowania. Pojęcie i rodzaje błędów. Testy: statystyczne, strukturalne,funkcjonalne, statyczne, wst

ępujące, zstępujące. Bezpieczeństwo oprogramowania.

Instalacja i konserwacja oprogramowania.

Narz
ędzia CASE w projekcie informatycznym.Zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym. Kosztorysowanie,

harmonogramowanie,

monitorowanie, wykresy Gantta.

LITERATURA

[1] B. Begier; Techniki inŜynierii oprogramowania. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 1996.

[2] B. Begier; Środowiska tworzenia produktów programistycznych. Wyd. PolitechnikiPozna

ńskiej, 1995.

[3] P. Coad, E. Yourdon; Analiza obiektowa. Read Me, 1994.[4] P. Coad, E. Yourdon;

Projektowanie obiektowe. Read Me, 1994.

[5] J. Górski i inni; InŜynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. MIKOM, 1999.[6] A. Jaszkiewicz;

InŜynieria oprogramowania. Helion, 1997. [7] M. Kaliszewski; InŜynieria oprogramowania obiektowego. Analiza obiektowa. Respekt,

1994.

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.