Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Mapa portalu
Architektura komputerów PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007

ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW

Przedmiot: obowi
ązkowy

Formy nauczania: wykład, laboratorium

Czas trwania: rok I semestr II, 2 godz. wyk. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 60godz.)

Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na
ocenę i egzamin

Opis przedmiotu:

1. Podstawy techniki cyfrowej. Układy cyfrowe. Kody binarne i arytmetyka.

2. Klasyczna architektura komputerów.

3. Procesory. Cykl rozkazowy procesora. Własności i funkcje listy rozkazów. Tryby

4. adresowania. Struktura i działanie jednostki centralnej. Architektury CISC i RISC.

Procesory superskalarne. Charakterystyka procesorów firmy INTEL i AMD.

5.
Magistrale systemowe i zasady dostępu. Działanie jednostki sterującej.

Mikroprogramowanie. Pamięci wewnętrzne i zewnętrzne. Pamięci operacyjne iich organizacja. Tryby adresowania pami

ęci. Pamięć podręczna. Pamięci z

dostępem cyklicznym. Pamięci dyskowe.6.

Urządzenia zewnętrzne. Sposoby komunikacji procesora z urządzeniamiwejścia/wyjścia. Systemy przerwań. Sterowniki urządzeń zewnętrznych.

Protokoły transmisji.

7. Systemy wieloprocesorowe. Przetwarzanie równoległe. Rozwój systemówoperacyjnych. Struktura systemu komputerowego. BIOS, j

ądro, powłoka.

8. Podstawowe pojęcia systemów operacyjnych. Proces i stan procesu. Systemplików. Urz

ądzenia systemowe. Zasoby fizyczne i logiczne.9. Zarządzanie procesami, pamięcią, plikami, urządzeniami we/wy. Funkcje

systemowe.

10. Charakterystyka systemów operacyjnych: DOS, UNIX, Linux, Windows NT.Podstawy u

Ŝytkowania, konfiguracji i zasady administrowania systemami

operacyjnymi.

11. Bezpieczeństwo i ochrona zasobów systemów komputerowych.

12. Rozproszone systemy operacyjne. Komunikacja i synchronizacja w systemach

rozproszonych. Wywoływanie procedur (RPC). Rozproszone systemy plików.

Charakterystyka sieci ATM. Model klient – serwer.

LITERATURA

[1] K. Pugh; Unix dla uŜytkownika DOS-u. WNT, 1997.

[2] A. Silberschatz; Podstawy systemów operacyjnych. WNT, 2000.[3] A. Skorupski;

Podstawy budowy i działania komputerów. WKŁ, 1997. [4] W. Stallings; Organizacja i architektura systemu komputerowego. WNT, 2000.

[5] A. S. Tanenbaum; Rozproszone systemy operacyjne. PWN, 1997.

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.