Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Mapa portalu
Geometria PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007
GEOMETRIA
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, konwersatorium
Czas trwania: semestr szósty, 2 godz. wyk. + 2 godz. konw./tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
1. Zbiory algebraiczne stopnia drugiego.
Zbiory algebraiczne na płaszczyźnie, środek zbioru, kierunki asymptotyczne,
asymptoty, styczne. StoŜkowe właściwe – sprowadzanie do postaci kanonicznej. Klasyfikacja
zbiorów algebraicznych.
2. Powierzchnie. Powierzchnie obrotowe – równanie ogólne powierzchni obrotowych.
Powierzchnie walcowe, stoŜkowe, prostokreślne, kwadryki. Wzajemne połoŜenie
powierzchni i płaszczyzny.
3. Aksjomatyka dwuwymiarowej geometrii euklidesowej.
Pojęcia pierwotne. Aksjomaty incydencji, uporządkowania, przystawania, ciągłości.
Aksjomat Euklidesa i jego zaprzeczenie. Przykłady pojęć wtórnych i twierdzeń.
Informacja o geometrii Bolyai-Łobaczewskiego.
4. Elementy geometrii róŜniczkowej.
Funkcje wektorowe i rachunek róŜniczkowy w R3. Krzywa – równania parametryczne.
Trójścian Freneta i równania Freneta, krzywizna i skręcenie. Interpretacja krzywizny i
skręcenia. Parametryzacja naturalna krzywej.
Literatura
[1] K. Borsuk, W. Szmielew: Podstawy geometrii, PWN, Warszawa 1975
[2] A. Goetz: Geometria róŜniczkowa, PWN, Warszawa 1965
[3] M. Moszyńska, J. Święcicka: Geometria z algebrą liniową, PWN, Warszawa 1987
[4] K. Radziszewski: Wstęp do współczesnej geometrii róŜniczkowej, PWN, Warszawa
1973
[5] M. Stark: Geometria analityczna, PWN, Warszawa 1974.
 
dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.