Top Module Empty
GŁÓWNA
PORTRETY INNEGO - Konkurs Literacki "Inny-Obcy?"
Wednesday, 12 December 2012
Wieloetniczność, relacje między przedstawicielami odmiennych kultur, mniejszości różnego rodzaju interesują wykładowców i studentów specjalności język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem od kilku lat, co przybrało kształt projektu „Inny – Obcy?”. Kontynuując tematykę podejmowaną podczas różnego rodzaju spotkań i imprez kulturalnych w naszym Kolegium, po raz drugi zapraszamy do udziału w konkursie literackim. Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się znacznym powodzeniem, otrzymaliśmy kilkadziesiąt interesujących prac o bardzo różnorodnej tematyce. Uczestnicy konkursu interpretowali inność jako odmienność religijną, brak dostosowania do środowiska społecznego, jako odmienność ze względu na niepełnosprawność, orientację seksualną czy trudną sytuację życiową. Nadesłane prace miały często charakter bardzo osobisty, ale też nie brakowało rzetelnych, zdystansowanych analiz. Zachęcamy do rozważań dotyczących inności, do stawiania sobie pytać, czym jest we współczesnym świecie poczucie odmienności – wyzwaniem, atutem, obciążeniem…? Warto też spojrzeć wstecz – jak kiedyś postrzegano ludzi pod jakimś względem różniących się od większości?
Konkurs adresowany jest do licealistów. Naszym celem jest popularyzowanie tej tematyki, rozbudzanie zainteresowań humanistycznych i umożliwienie dzielenia się własną twórczością. Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody. Wszyscy zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród do Kolegium Nauczycielskiego, połączone z dodatkowym programem (prelekcje i spotkania związane z tematyką konkursu).
Wszelkie informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy dostępne tutaj.

dr Dorota Siwor
 
 
Radość czytania. IV Festiwal Książki
Monday, 03 December 2012
Nawiązanie do słów Wisławy Szymborskiej nie jest oczywiście przypadkowe. Pisze ona bowiem o bezinteresowniej radości tworzenia. Pierwszym krokiem jednak w kierunku światów stwarzanych są chwile spędzane nad książką. Literatura daje nam niezwykłą wolność wyobraźni i możliwość przeżywania naszego życia wielokrotnie – wraz z bohaterami. Otwiera nas na dookolna rzeczywistość, pomaga zrozumieć, uczy przeżywać. Przygoda ta zaczyna się już we wczesnym dzieciństwie, dobrze, by mogła trwać aż do późnej starości. Jako poloniści chcielibyśmy wszystkich do tego przekonać. Staramy się propagować modę na czytanie – już po raz czwarty organizujemy Festiwal Książki. Impreza ta przygotowana przez wykładowców i studentów specjalności: język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem, przeznaczona jest dla uczniów klas IV – V. Zapraszamy do udziału dzieci ze szkół Bielska-Białej. Naszym celem jest zachęcanie do czytania, przekazywanie w atrakcyjnej formie wiedzy o książce i literaturze oraz umożliwienie swobodnej ekspresji wrażeń czytelniczych. Różnorodne formy zajęć, które zostały zaplanowane dla uczestników Festiwalu mają również na celu kształtowanie pozytywnych wzorców współpracy i rywalizacji. W tym roku prac eliminacyjnych są literackie przyjaźnie.

Czytaj całość...
 
Nowe Konteksty Kultury
Tuesday, 23 October 2012
W pierwszych dniach października ukazał się kolejny numer naszego półrocznika.  Zaprosiliśmy do współpracy zarówno autorów, których pióro jest już dobrze znane, jak i stawiających pierwsze kroki młodych badaczy naukowych. Podobnie jak w poprzednich „Kontekstach” zaprezentowaliśmy grupę tekstów pod wspólnym tytułem Wokół literatury dawnej i nowej zawierających analizy i interpretacje utworów literackich oraz omówienia zagadnień związanych z literaturą. Wśród uwag o twórczości z epok bardziej odległych w czasie znalazły się szkice dotyczące poezji Zimorowica i Sępa Szarzyńskiego (M. Skowera), Krasickiego (R. Dąbrowski),  ale i rzadziej wspominanych twórców takich jak Sebastian Petrycy (A. Michalkiewicz-Gorol), Jan Paweł Woronicz (A. Jończyk) czy Maurycy Gosławski (J. Kunicka-Synowiec). Trzy szkice poświęcone są prozie XX i XXI wieku - książce Władysława Bartoszewskiego (S. Zabierowski), powieści Olgi Tokarczuk (D. Siwor) oraz reportażom Jacka Hugo-Badera (M. Wiszniowska). Osobne miejsce zajmuje artykuł dotyczący przyjaźni Bolesława Prusa z Julianem Ochorowiczem (J. Miękina- Pindur).
 
Czytaj całość...
 
Nowy rok oficjalnie rozpoczęty
Thursday, 04 October 2012
Prof. G. Rygał i J. Mamorski wręczają indeksy studentom pierwszego roku
Foto: M. Muras
4 października uroczyście rozpoczęty został kolejny rok akademicki w bielskim Kolegium Nauczycielskim. Najważniejszym punktem inauguracji była immatrykulacja studentów I roku, której dokonała prof. dr hab. Grażyna Rygał - dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W czasie uroczystości ogłoszone zostały także wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe w roku 2012/2013 (o konkursie szerzej napiszemy na naszym portalu już wkrótce). Wykład inauguracyjny "Etyka prawem natury pisana" wygłosił prof. dr hab. Maciej Hajduga.
 

W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, Przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski,  wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Ewa Baran, sponsorzy uczelni, władze zaprzyjaźnionych uczelni i szkół oraz pracownicy i studenci Kolegium.

Na pierwszy rok studiów w  Kolegium Nauczycielskim przyjęto prawie 300 osób w trybie dziennym i zaocznym. Przy obecnym niżu demograficznym wśród roczników rozpoczynających studia ilość osób chętnych do podjęcia kształcenia się w Kolegium należy uznać za sukces placówki. Uruchomione zostały wszystkie planowane specjalności. Największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna oraz pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna.

Warto zaznaczyć, że od października w murach bielskiego Kolegium kształceni są  także przyszli nauczyciele języka angielskiego. Stało się tak za sprawą przeniesienia, decyzją Zarządu Województwa Śląskiego, do budynku przy ul. Legionów siedziby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych działającego dotychczas w Cieszynie.

 
Przed początkiem roku akademickiego
Wednesday, 12 September 2012

 W najbliższy weekend - 14 i 15 września - odbędą się pierwsze zajęcia trybu zaocznego roku akademickiego 2012/2013. Na inauguracyjnym zjeździe spotkają się między innymi studenci pierwszego roku specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna. Z kolei zajęcia pierwszego roku trybu zaocznego pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej odbędą się 28 i 29 września, a nie jak wcześniej podawano już w najbliższy weekend. Szczegółowe plany zajęć znaleźć można tutaj .

Studenci trybu dziennego wszystkich specjalności zajęcia rozpoczną w poniedziałek 1 października, zaś uroczysta inauguracja Roku Akademickiego nastąpi 4 października o godz. 11.00 w sali sportowej Kolegium przy ul. Legionów 25. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Maciej Hajduga

Cały czas przyjmowane są dokumenty od kandydatów na pierwszy rok studiów. Termin ich składania mija 28 września. Więcej informacji na temat naboru znaleźć można w dziale REKRUTACJA .

 
Dla tych, którzy nie wybrali jeszcze uczelni
Wednesday, 25 July 2012

Trwa drugi nabór na pierwszy rok studiów w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej. Ci, którzy jeszcze nie wybrali kierunków swoich studiów w ofercie naszego Kolegium znajdą bezpłatne studia dzienne oraz najtańsze w regionie studia zaoczne na specjalnościach:

Dokumenty przyjmowane sa w sekretariacie ogólnym przy ul. Krakowskiej 30 do 28 września (tryb dzienny) oraz 14 września (tryb zaoczny). Więcej informacji na temat naboru znaleźć można w dziale REKRUTACJA .

 

 
Młodzież Trójkąta Weimarskiego w Kolegium
Monday, 11 June 2012

15-21 lipca w siedzibie Kolegium będzie miał swoją bazę XII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Do niedzieli 17 czerwca przyjmowane są jeszcze zgłoszenia chętnych do udziału w przedsięwzięciu. Uczestnictwo w szczycie jest bezpłatne. Do Bielska-Białej przyjedzie prawie 50 młodych ludzi z Polski, Niemiec i Francji. Bielskie Kolegium będzie gościło uczestników Szczytu już po raz drugi. Wcześniej nasza placówka była gospodarzem imprezy w roku 2009.

Czytaj całość...
 
Festyn O uśmiech dziecka, żródło: telewizja TS Podbeskidzie.
Tuesday, 05 June 2012
 
Czas rekrutacji, zapraszamy także na języki obce!
Monday, 04 June 2012

Od 4. czerwca osoby chętne do rozpoczęcia studiów w naszym Kolegium w roku akademickim 2012/2013 mogą już składać dokumenty. Przyjmowane są one w sekretariacie ogólnym przy ul. Krakowskiej 30 (pokój 109) codziennie w godz. 8.00-16.00. Termin składania podań o przyjęcie na studia mija 20 lipca. Osoby posiadające "starą" maturę dokumenty składać mogą do 13. lipca.

Przypominamy, że rekrutacja prowadzona jest na specjalności:

Komplet informacji o tegorocznym naborze znaleźć można w zakładce REKRUTACJA .

Od roku 2012/2013 w siedzibie bielskiego Kolegium będzie można także studiować języki obce!. Studia na spacjalnościach język angielski, język francuski oraz język niemiecki prowadzone będą przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie, które przenosi swoją siedzibę na ul. Legionów 25. Nauka na wszystkich specjalnościach jest bezpłatna, a opiekę naukową sprawuje Uniwersytet Śląski. Więcej informacji uzyskać można na stronie NKJO Cieszyn .

 
Piłkarski festyn O uśmiech dziecka
Wednesday, 30 May 2012

 

Ponad 700 dzieci z osiemnastu przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic i Pszczyny  wzięło 30 maja udział w ósmym festynie integracyjnym „O uśmiech dziecka” zorganizowanym  przez Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej. Festyn jest formą podziękowania dzieciom i szkołom, w których studenci Kolegium odbywają swoje praktyki.  W tym roku – ze względu na zbliżające się Euro 21012 – motywem przewodnim festynu była piłka nożna, a partnerem imprezy – TS Podbeskidzie.
 
 
 
Czytaj całość...
 
Nowy numer Kontekstów Kultury
Monday, 21 May 2012
Konteksty KulturyW ostatnich dniach ukazał się ósmy już zeszyt pisma naukowego Kolegium Nauczycielskiego. Tym samym „Konteksty Kultury” stały się półrocznikiem. Pismo ukazuje się od 2005 roku, jednak początkowo miało charakter interdyscyplinarny i publikowane tam artykuły obejmowały dziedziny reprezentujące wszystkie specjalności działające w KN. Od kilku lat formuła ta ewoluowała, obecnie prezentowane artykuły   pozostają tematycznie i metodologicznie zróżnicowane, jednak ich przedmiotem w przeważającej mierze jest tekst literacki i jego konteksty.  Znacznie rozszerzył się skład Rady Naukowej - zasiadają w niej wybitni badacze z ośrodków akademickich w kraju i za granicą. Są to:  prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (Uniwersytetu Jagiellońskiego), prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. Anna Frajlich-Zając (Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku), prof. dr hab. Krzysztof Krasuski (Uniwersytet Śląski), prof. Arent van Nieukerken (Uniwersytet w Amsterdamie), prof. dr hab. Władysław Śliwiński (Uniwersytet Jagielloński), prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski), prof. Nina Taylor (Uniwersytet  Oksfordzki), prof. dr hab. Anna Węgrzyniak (Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku – Białej), prof. UŚ dr hab. Jacek Warchala (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Stefan Zabierowski (Uniwersytet Śląski). Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Stanisław Gawliński a redakcję stanowią: prof. dr hab. Wojciech Ligęza, dr Dorota Siwor i mgr Józef Mamorski. W tym roku redakcja podjęła starania o wpisanie „Kontekstów Kultury” na listę czasopism, w których publikacja jest punktowana w dorobku naukowym. Pismo zmieniło również szatę graficzną.
 
Najnowszy numer zawiera trzy działy: Literatura dawna i współczesna – analizy i interpretacje, Wokół teorii i genologii oraz Recenzje. Znalazło się w nim osiemnaście szkiców oraz dwie recenzje. Większość autorów reprezentuje uczelnie inne niż KN. Recenzent naukowy stwierdził, iż teksty przedstawiają szerokie spektrum tematów i problemów z zakresu historii i teorii literatury oraz są utrzymane na wysokim poziomie merytorycznym i metodologicznym. Tematyka artykułów jest różnorodna: od literatury dawnej po najnowszą. Autorzy podejmują zagadnienia nieobecne dotychczas w refleksji badawczej bądź na nowo interpretują znane już wątki i motywy proponując odmienne ujęcia. Wśród utworów literackich, o których mowa w szkicach, są dzieła zarówno pisarzy o utrwalonej już pozycji w historii literatury, powszechnie znanych (jak np. Krasicki, Przyboś, Wittlin, Iwaszkiewicz), ale i tych dziś nieco zapomnianych (Petrycy), oraz tych, których dorobek czeka dopiero na pełną ocenę (Walczak i Pakuła).
 
„Konteksty Kultury” mają swoją stronę internetową: www.kontekstykultury.kn.edu.pl , gdzie dostępne są m.in. artykuły z poprzednich tomów periodyku oraz spis treści i abstrakty artykułów z najnowszego numeru. Za pośrednictwem strony będzie można też w najbliższym czasie ten numer kupić.
 
Zapraszamy do lektury! Czekamy też na wszelkie uwagi, sugestie i opinie!

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 45 - 55 z 212

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg

Kanały info KN BB

Wybierz standard:
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.