Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dydaktyka arrow Inne materiały dydaktyczno-naukowe arrow regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową
regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Adam Pająk   
Wednesday, 23 August 2006

Regulamin konkursu na
Najlepszą Pracę Dyplomową
w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej

1.      Organizatorem konkursu jest Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej
2.      Konkurs przeprowadzany jest równolegle na wszystkich specjalnościach
3.      W konkursie może wziąć udział praca napisana przez studenta III roku w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej
4.      Praca powinna być zgłoszona do konkursu u przewodniczącego jury oraz złożona w sekretariacie KN do 15 czerwca
5.      Prace na konkurs kwalifikuje promotor lub recenzent. Osoba zgłaszająca powinna dołączyć krótkie uzasadnienie (recenzję)

  1. Jury:
-  Czteroosobowe jury jest powoływane przez Dyrektora Kolegium i opiekuna naukowego w obrębie każdej specjalności
-  Praca jest oceniana przynajmniej przez dwóch członków jury
-  Promotor nie może wchodzić w skład zespołu oceniającego pracę pisaną pod jego kierunkiem (choć może być członkiem jury)
-  Od decyzji jury nie można się odwołać.
  1. Kryteria oceny zostają ustalone odrębnie dla każdej specjalności i przedstawiają się w sposób następujący:
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI:
a)      poprawność zastosowania wybranych metod badawczych i analizy uzyskanych wyników,
b)      umiejętność zbierania materiałów, wykonywania badań, korzystania z literatury oraz opracowywania i przedstawiania na piśmie swoich przemyśleń i wywodów,
c)      opanowanie umiejętności badawczych i naukowego ujmowania tematu
d)      poprawność rozumowania autora i poziomu jego wiedzy, poprawność naukowa i metodologiczna, przejrzystość struktury, ciągłość linii przewodniej, prostota wyrażania myśli, sposób wysławiania się,
e)      samodzielność, pomysłowość i kreatywność autora pracy,
f)       walory naukowe, poznawcze i praktyczne uzyskanych wyników,
g)      zastosowania praktyczne pracy.
8.      Rozstrzygnięcie konkursu następuje do połowy lipca
9.      Nagrody:
-  Jury przyznaje nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla każdej specjalności oddzielnie
-  W wyjątkowych przypadkach można przyznać nagrody ex-aequo
-  Nagrody dla zwycięzców funduje Dyrekcja Kolegium Nauczycielskiego
-  Dodatkową formą nagrody może być propozycja opublikowania części pracy.
10.  Jury może wnioskować do Dyrekcji Kolegium nauczycielskiego o nagrodzenie (poza konkursem) promotorów prac, którym przyznano pierwsze miejsce.
Zmieniony ( Friday, 10 November 2006 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.