Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dydaktyka arrow Inne materiały dydaktyczno-naukowe arrow PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA studia zaoczne - cykl kształcenia od 2007/8 - SIATKI GODZIN
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA studia zaoczne - cykl kształcenia od 2007/8 - SIATKI GODZIN PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Adam Pająk   
Friday, 15 February 2008

Serdecznie pozdrawiam I rok studiów zaocznych Pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami profilaktyki.

W załączeniu przedstawiam SIATKĘ GODZIN obowiązującą na studiach zaocznych od roku akademickiego 2007/2008. Studenci  II i III roku realizują zajęcia według "starych" siatek godzin!

 

Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej

Specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI

Trzyletnie studia ZAOCZNE

 

 

 

lp

 

 

NAZWA  PRZEDMIOTU:

 

Egzamin/

zaliczenie

w semestrze

godziny  zajęć  dydaktycznych

ROZKŁAD  GODZIN  ZAJĘĆ

W  POSZCZEGÓLNYCH LATACH  STUDIÓW

 

Razem

godzin:

w tym:

 

wykłady

 

ćwiczenia

I  rok

II  rok

III  rok

I semestr

II semestr

IIIsemestr

IVsemestr

Vsemestr

VIsemestr

 

 

 

 

 

 

W

Ćw

W

Ćw

W

Ćw

W

Ćw

W

Ćw

W

Ćw

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:

1.

Filozofia

Egz./II

  54

18

  36

9

18

9

18

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Lektorat języka obcego

Egz./IV

108

-

108

-

27

-

27

-

27

-

27

-

-

-

-

3.

Informatyka*

Zal.O/II

  36

-

  36

-

18

-

18

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem przedmioty kształcenia ogólnego:

 

198

18

180

9

63

9

63

-

27

-

27

-

-

-

-

Liczba egzaminów:

2

 

 

 

-

1

-

1

-

-

II. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO:

1

Biologiczne podstawy rozwoju i wychowania

Egz./II

  54

18

  36

9

18

9

18

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Pedagogika ogólna z metodologią badań pedagogicznych

Egz./III

         72

18

  54

9

18

9

18

-

18

-

-

-

-

-

-

3

Socjologia

Egz./III

  36

18

  18

-

-

-

-

18

18

-

-

-

-

-

-

4

Historia wychowania

Egz./II

  54

18

  36

9

18

9

18

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Teoria nauczania i wychowania

Egz./IV

72

27

  45

-

-

9

18

9

18

9

9

-

-

-

-

6

Psychologia ogólna

Egz./II

  54

18

  36

9

18

9

18

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Egz./IV

  54

18

  36

-

-

-

-

9

18

9

18

-

-

-

-

8

Pedagogika specjalna

Egz./IV

  54

18

  36

-

-

-

-

9

18

9

18

-

-

-

-

Razem przedmioty kształcenia podstawowego:

 

450

153

297

36

72

45

90

45

90

27

45

-

-

-

-

Liczba egzaminów:

8

 

 

 

-

3

2

3

-

-

III. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO:

1

Metody badań pedagogicznych w tym statystycz

Zal.O/V

  27

-

  27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

-

-

2

Psychoterapia

Egz/VI

  60

-

  60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

30

3

Integracja sensoryczna z elementami diagnostyki i terapii

Zal.O/IV

30

-

30

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

4

Terapia pedagogiczna

Zal.O/VI

  60

-

  60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

30

5

Seksuologia

Zal.O/VI

  60

-

  60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

30

6

Współczesne problemy patologii społecznej

Egz/VI

  60

30

  30

-

-

-

-

-

-

-

-

15

15

15

15

7

Seminarium dyplomowe

Zal./V,VI

  60

-

  60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

30

Razem przedmioty kształcenia kierunkowego:

 

357

30

327

-

-

-

-

-

-

-

30

15

162

15

135

Liczba egzaminów:

2

 

 

 

-

-

-

-

-

2

 

IV. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:

1

Pedagogika resocjalizacyjna

Egz./II

72

36

  36

18

18

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Metodyka wychowania resocjalizującego

Egz./IV

  45

18

  27

-

-

-

-

-

-

18

27

-

-

-

-

3

Metodyka pracy w środowisku otwartym

Zal.O/II

60

-

  60

-

30

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Prawne podstawy resocjalizacji

Zal.O/VI

  36

18

  18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

18

5

Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii

Egz./III

  27

9

  18

-

-

-

-

9

18

-

-

-

-

-

-

6

Profilaktyka społeczna

Zal.O/IV

  90

30

  60

-

-

-

-

15

30

15

30

-

-

-

-

7

Psychologia społecznego niedostosowania

Zal.O/IV

  36

-

  36

-

-

-

-

-

18

-

18

-

-

-

-

8

Emisja głosu

Zal.O/I

30

-

30

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Wykład monograficzny**

Zal./V

  27

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

-

-

-

Razem przedmioty specjalnościowe

 

423

138

285

18

78

18

48

24

66

33

75

27

-

18

18

Liczba egzaminów:

3

 

 

 

-

1

1

1

-

-

 

 

 

 

 

 

V. PRAKTYKI

1. Praktyka śródroczna

Zal.O/II-V

180

-

180

-

-

-

-

-

50

-

80

-

50

-

-

LICZBA OGÓLNA GODZIN PRAKTYK

 

180

-

180

-

-

-

-

-

50

-

80

-

50

-

-

ZESTAWIENIE

Razem przedmioty kształcenia ogólnego:

 

198

18

180

9

63

9

63

-

27

-

27

-

-

-

-

Razem przedmioty kształcenia podstawowego:

 

450

153

297

36

72

45

90

45

90

27

45

-

-

-

-

Razem przedmioty kształcenia kierunkowego:

 

357

30

327

-

-

-

-

-

-

-

30

15

162

15

135

Razem przedmioty specjalnościowe

 

423

138

285

18

78

18

48

24

66

33

75

27

-

18

18

Liczba godzin praktyki pedagogicznej:

 

180

-

180

-

-

-

-

-

50

-

80

-

50

-

-

LICZBA OGÓLNA GODZIN

 

1608

339

1269

63

213

72

201

69

233

60

257

42

212

33

153

LICZBA EGZAMINÓW OGÓŁEM W SEM

15

 

 

 

0

5

3

5

0

2

                                     

Uwaga: kursywą zaznaczono przedmioty drugiej specjalności: Elementy profilaktyki

* W programie ujęto zagadnienia „Technologii Informacyjnej” w wymiarze zapewniającym przygotowanie do posługiwania się technologią informacyjną i jej wykorzystania w prowadzeniu zajęć.

** Do wyboru: 1. „Społeczna psychologia kliniczna”

                       2. „Polityka socjalna i kuratela sądowa”

Studenci studiów zaocznych realizują w trakcie studiów:

  1.  
    1. Przysposobienie biblioteczne: 5 godziny ćwiczeń w I roku kształcenia.
    2. 150 godzinną praktykę śródroczną ( w równym rozkładzie po 50 godzin ćwiczeń):  na roku I, II i III w trzech typach placówek:

n    resocjalizacyjnych zamkniętych,

n    profilaktyczno-resocjalizujących otwartych,

n    opiekuńczo-wychowawczych.

     oraz instytucjach i organizacjach statutowo zajmujących się działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną.

                3.    30 godzinną praktykę w placówkach profilaktyki społecznej po zakończeniu zajęć dydaktycznych w II roku kształcenia

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.