Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dydaktyka arrow Inne materiały dydaktyczno-naukowe arrow METODYKA RESOCJALIZACJI - egzamin - studia dzienne i zaoczne
METODYKA RESOCJALIZACJI - egzamin - studia dzienne i zaoczne PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Adam Pająk   
Friday, 19 May 2006
II rok studia dzienne i zaoczne.
METODYKA  RESOCJALIZACJI
Zagadnienia do egzaminu. Termin egzaminu; maj 2007 rok

1. Proces wychowania resocjalizacyjnego.
2. Zasady wychowania resocjalizacyjnego.
3. Metody wychowania resocjalizacyjnego.
4. Diagnoza w wychowaniu resocjalizacyjnym.
5. Systemy resocjalizacyjne w ujęciu historycznym:
     - system celkowy,
     - system rodzinny,
     - republiki młodzieżowe.
6. Systemy w warunkach zakładowych:
     - system dyscyplinarno-izolacyjny,
     - system progresywny,
     - system homogeniczny,
     - system eklektyczny.
7. Resocjalizacja i profilaktyka w środowisku otwartym.
8. Kuratela sądowa.
9. Rodziny zastępcze.
10. Ewolucja polskiego systemu resocjalizacyjnego. Zasady reformowania i nowe rodzaje zakładów resocjalizacyjnych.
11. Psychologia hormistyczna i początki myśli resocjalizacyjnej.
12. Psychodynamiczna koncepcja terapii-resocjalizacji:
      a) założenia teoretyczne,
      b) oddziaływania praktyczne – indywidualne i grupowe.
13. Behawioryzm, teoria społecznego uczenia się a oddziaływania resocjalizacyjne.
14. Porównanie podejścia psychoanalitycznego i behawioralnego pod względem trwałości efektów resocjalizacji.   
15. Współczesne koncepcje w resocjalizacji:
      a) komuny terapeutyczne,
      b) zróżnicowane podejście w resocjalizacji – koncepcja Herberta Quaya.
      c) „ekonomia punktowa”
      d) koncepcja kognitywno-behawioralna:
          - oddziaływanie na rodzinę,
          - zastosowanie w kurateli,
          - zastosowanie w zakładach poprawczych.
16. Strukturalna i funkcjonalna organizacja procesu resocjalizacji
17. Patologia instytucji resocjalizujących
18. Resocjalizacja poprzez wpływ grupy
19. Metoda samorządowa w resocjalizacji
20. Metody wpływu osobistego
21. Błąd w wychowaniu
22. Osobowość nauczyciela – wychowawcy
23. Metody oddziaływań sytuacyjnych
24. Nagradzanie i karanie wychowawcze
25. Kulturotechniki
26. Indywidualny program resocjalizacji
27. Plan pracy grupy wychowawczej
28. „Drugie życie” w placówkach resocjalizacyjnych
29. Ortodydaktyka w resocjalizacji
30. Krakowska szkoła resocjalizacji

Literatura:
  1. Ciosek M.: Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gdańsk 1996. Wyd. „Stella Maris”. Str. 155 – 178; 180 – 202.
  2. Czapów Cz., Jedlewski S.: Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 1971, PWN
  3. Górski S.: Metodyka resocjalizacji. Warszawa 1985, Wyd. IW CRZZ
  4. Kalinowski M.: Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich. Warszawa 1991, WSiP
  5. Lipkowski O.: Resocjalizacja. Warszawa 1987, WSiP
  6. Pytka L.: Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Wyd. APS Warszawa 2000. str. 267 – 332.
  7. Raport o stanie wdrażania reformy resocjalizacji w zakładach poprawczych. Ministerstwo  Sprawiedliwości, Warszawa 1998.
  8. Pospiszyl K.: Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.
  9. Szaszkiewicz M.: Tajemnice grypserki. Kraków 1997, Wyd. Instytutu Medycyny Sądowej
  10. Ustawa z dnia 26. 10. 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dz. U. nr 11 z 2002 roku, poz.109

Zmieniony ( Friday, 10 November 2006 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.