Kolegium Nauczycielskie w BB - info Informacje z portalu Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bialej 2017-04-29T14:31:16+01:00 FeedCreator 1.7.2 Kolegium zakończyło działalność 2015-10-21T09:13:57+01:00 2015-10-21T09:13:57+01:00 2015-10-21T09:13:57+01:00 /content/view/2268/ Z przykrością infornujemy, że 30 września 2015 roku Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej zakończyło swoją działalność. Jednocześnie informujemy, że: archiwum dokumentacji słuchaczy Kolegium przejęło Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie – tel. kontaktowy do archiwum zakładowego MEN - 22347 44 09archiwum dokumentacji pracowników Kolegium przejęła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 48, tel.33 812 45 77, e-mail: biblioteka@pbw.bielsko.plarchiwum dokumentacji pracowników i uczniów byłego Studium Nauczycielskiego nr 2 w Bielsku-Białej przejęło Kuratorium Oświaty w Katowicach, delegatura w Bielsku-Białej - tel. 33 612 26 45Dziękujemy za wspólną pracę. Do zobaczenia. Czuli barbarzyńcy 2014 - czeski film, literatura, historia... 2014-09-11T12:50:51+01:00 2014-09-11T12:50:51+01:00 2014-09-11T12:50:51+01:00 /content/view/2265/ Źródło i szczegółowe informacje: http://www.czulibarbarzyncy.pl Po wakacyjnej przerwie serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia naszego cyklu. Jak zwykle przygotowaliśmy spotkania poświęcone literaturze czeskiej i polskiej – odwiedzi nas między innymi Paweł Huelle, autor powieści Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala. Będziemy rozmawiać o tym, jak postrzega twórczość Hrabala i literaturę czeską. Poświęcimy także nieco uwagi najnowszej powieści Huellego Śpiewaj ogrody. Z Antonim Krohem – naszym częstym i lubianym gościem porozmawiamy o niedawno wydanej nowej wersji jego książki Sklep potrzeb kulturalnych po remoncie w kontekście problemów pogranicza polsko-czechosłowackiego. Literaturę i historię łączy postać wybitnego czeskiego twórcy i polityka, prezydenta Václava Havla. Świetną okazją do rozmowy o jego twórczości, a zwłaszcza jego myśli politycznej i widzeniu świata, jest wydanie przez wydawnictwo Czarne biografii: Havel. Zemsta bezsilnych autorstwa – dobrze znanego wszystkim miłośnikom „Czułych barbarzyńców” – Aleksandra Kaczorowskiego. Postaci Havla, zwłaszcza zaś jego związkom z Polską poświęcony jest film „Nasz Vaszek. O sile bezsilnych” w reżyserii Krystyny Krauze. Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z reżyserką, które będzie świetną okazją do rozmowy zarówno o historycznym i politycznym wymiarze współpracy między opozycjonistami obu krajów jak i o tym, co łączy bądź dzieli Czechów i Polaków. Festiwal Książki 2014 2014-04-30T12:11:40+01:00 2014-04-30T12:11:40+01:00 2014-04-30T12:11:40+01:00 /content/view/2260/57/ Festiwal Książki jest imprezą organizowaną przez wykładowców i studentów specjalności język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem Kolegium Nauczycielskiego, a przeznaczoną dla uczniów z klas IV i V . 25 kwietnia 2014 r. odbyła się piąta edycja imprezy. W tym dniu sala gimnastyczna KN po raz kolejny zmieniła swój wygląd – kolorowe postacie z dziecięcych lektur, emblematy skupione wokół 10 kolorów, pięknie udekorowane stoły. W bieżącym roku motywem przewodnim imprezy była powieść „Opowiadania z Doliny Muminków” Tove Jansson. O oprawę plastyczną imprezy zadbała Magdalena Marczyńska, za organizację odpowiadały Dorota Siwor, Jadwiga Miękina-Pindur i Marzena Konik-Sporek. << ZOBACZ GALERIE >> Podsumowano działalność kolegiów 2014-04-07T15:27:54+01:00 2014-04-07T15:27:54+01:00 2014-04-07T15:27:54+01:00 /content/view/2259/57/ 3 i 4 kwietnia w Bielsku-Białej odbyła się - organizowana przez naszą placówkę - konferencja podsumowująca działalność kolegiów w województwie śląskim. Na temat działalności kolegiów nauczycielskich dyskutowali m.in. Andrzej Kamiński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jacek Krywult, prezydent Bielska-Białej, Tadeusz Żesławski, śląski wicekurator oświaty, Ewa Baran, dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a także przedstawiciele uczelni, dyrektorzy zakładów kształcenia nauczycieli oraz szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Śląskie. W trakcie konferencji otwarto wystawę retrospektywną fotografii dokumentujących wieloletnią działalność kolegiów. Zaprezentowana została także wydana specjalnie na tę okazję publikacja omawiająca dorobek zakładów kształcenia nauczycieli. Edukacja dziecka oczami naukowców 2014-04-02T06:48:52+01:00 2014-04-02T06:48:52+01:00 2014-04-02T06:48:52+01:00 /content/view/2258/57/ 17 marca w Kolegium Nauczycielskim odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych na temat: „Edukacja dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym wobec wyzwań i zagrożeń współczesności”. Przewodniczącym konferencji był dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚ, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego dr Cecylia Langier a obradom przewodniczyli prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, dr hab. Urszula Szuścik prof. UŚ oraz dr hab. Gabriela Kapica prof. UO. Uczestnicy konferencji dyskutowali nad stanem współczesnej edukacji małego dziecka oraz nad problemami związanymi z obniżeniem startu dziecka w szkole. Zaproszeni goście i prelegenci szczególnie skupili się nad obszarami związanymi z:potrzebami małego dziecka w edukacji,;rozwojem kompetencji dziecka w kontekście zmian programowych;rolą współczesnego nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;przemianami współczesnej rodziny i jej problemami wychowawczymi;rolą instytucjonalnych ośrodków oświatowych promujących i wspierających rozwój dziecka.