Top Module Empty
GŁÓWNA
Pracownia oficjalnie otwarta PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Jarosław Zięba   
Friday, 05 February 2010

 J. Krywult i K. Koniorotwierają pracownię

5. lutego prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult oraz radny Bielska-Białej Klaudiusz Komor (obaj na zdjęciu) oficjalnie otwarli Pracownię Stumulacji Rozwoju Dziecka. Właścicielem pracowni jest Kolegium Nauczycielskie, które na zasadzie użyczenia udostępniło ją Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1. Terapeuci Poradni będą prowadzili tutaj zajęcia dla dzieci z Bielska-Białej.

W  uroczystości udział wziął prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Ewa Baran oraz władze oświatowe i radni Bielska-Białej. Wszyscy podkreślali bardzo dobrą współpracę Kolegium z władzami miasta oraz otwarcie Kolegium na lokalne środowisko, czego kolejnym efektem jest udostępnienie pracowni dla dzieci z terenu miasta.

Zobacz relację  lokalnej telewizji...

Pracownia Stymulacji Rozwoju Dziecka jest wspólnym przedsięwzięciem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Bielsku – Białej oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku -Białej. Dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, tworzy ona ośrodek dziecięcej terapii integracji sensorycznej, dla Kolegium Nauczycielskiego natomiast stanowi specjalistyczną pracownię przystosowaną do wszechstronnego programu realizacji kształcenia nauczycieli w zakresie wczesnej, psychopedagogicznej pomocy udzielanej dzieciom z trudnościami w uczeniu się i wypełnianiu obowiązków edukacyjnych.
Uczenie się czytania, pisania, liczenia, planowania ruchu jak i wiele innych  cech rozwoju dziecka wyznaczone jest kierunkami i etapami dojrzewania układu nerwowego oraz scalania jego funkcji poprzez odruchy, koordynację i integrację zmysłów. Rozwija się wówczas odpowiedni system zdolności uczenia się dziecka. Zaburzenia i dysfunkcje w rozwoju analizatorów zmysłowych naruszają i zmieniają funkcje całego systemu
Zadaniem diagnozy i terapii w zakresie rozwoju integracji sensorycznej jest ustalenie przyczyny dysfunkcji rozwojowej dziecka i szybka jej korekta.
Brak interwencji terapeutycznej sprawia, że dysfunkcje rozwijają i utrwalają, co często przybiera postać dysleksji, dysgrafii, dysortografii czy dyskalkulii.
Postać tych zaburzeń nie tylko ogranicza rozwój poznawczy dziecka, ale rozszerzając się kształtuje niską ocenę wartości własnej, rzutującej na całe życie.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr l w Bielsku- Białej organizuje pracę pracowni dla dzieci z tego typu dysfunkcjami dla miasta Bielska-Białej i koordynuje pracę w tym zakresie innych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Poradnia prowadzi główną rejestrację dzieci i przyjmuje zgłoszenia do Pracowni Stymulacji Rozwoju Dziecka z pozostałych pracowni miasta. Poradnia zatrudnia wykwalifikowanych terapeutów terapii sensorycznej.
Kolegium Nauczycielskie w Bielsku - Białej, które jest właścicielem obiektu oraz wyposażenia pracowni, przez uruchomienie ośrodka klinicznego dla dzieci praktycznie doskonalić będzie swój model edukacyjny, a jego słuchacze będą mogli poprzez uczestnictwo w zajęciach i ich obserwację doskonalić teoretyczne przygotowanie, które uzyskują w trakcie swoich studiów.
Zmieniony ( Sunday, 07 February 2010 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg

Kanały info KN BB

Wybierz standard:
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.