Top Module Empty
Wprowadzenie do językoznawstwa PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

wprowadzenie do językoznawstwa

SPECJALNOŚĆ

Język polski z informacja naukową i bibliotekoznawstwem

WYMIAR ZAJĘĆ

15 godzin

ROK (SEMESTR)

I, semestr I
 

CELE KSZTAŁCENIA: ogólne przygotowanie teoretyczne do opanowania przedmiotów językoznawczych.

  

MATERIAŁ NAUCZANIA: problematyka teoretyczna językoznawstwa, w szczególności podstawowe kategorie lingwistyki (definicja i funkcje języka, opis strukturalny języka, kategorie gramatyczne) i pogranicza językoznawstwa.

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH: przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa ogólnego.

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY: przyswojenie podstawowych kategorii lingwistycznych niezbędnych w procesie dalszego kształcenia filologicznego.

  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU: przegląd podstawowych założeń współczesnego językoznawstwa.

  

LITERATURA: T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1965; J. Lyons, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1975; I. Bobrowski, zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998; R. Grzegorczykowi, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 1995, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego pod red. K. Polańskiego, Wrocław 2003.

   
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.