Top Module Empty
Nauki pomocnicze PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Nauki pomocnicze

SPECJALNOŚĆ

Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

WYMIAR ZAJĘĆ

15 godzin w semestrze zimowym

ROK (SEMESTR)

I (1)
 

CELE KSZTAŁCENIA

 1. Wyposażenia studentów w możliwe obszerne instrumentarium niezbędne do napisania autorskiego wypracowania z uwzględnieniem wymagań formalnych; wiedzę dotyczącą pojęć i kategorii stosowanych w podejściu teoretycznym i praktycznym do dzieł literackich i tekstów krytycznych.
 2. Zapoznanie z kwestiami związanymi z kształtem i układem formalnym dzieł i opracowań literackich związanych ze stylistyką i nauką o książce.
 3. Zapoznanie studentów z kilkoma praktycznymi umiejętnościami komponowania tekstów i opracowania formalnego.
 4. Wykształcenie praktycznych umiejętności z pomocą których w przyszłości studenci będą pisać prace semestralne, roczne, licencjackie.
 
  

MATERIAŁ NAUCZANIA

 1. Zarys problematyki nauk pomocniczych. Wprowadzenie.
 2. Plan wypracowania.
 3. Recenzja.
 4. Sprawozdanie.
 5. Notatka.
 6. Rozprawka
 7. Sporządzanie bibliografii.
 8. Sporządzanie opisów bibliograficznych.
 9. Poszukiwanie bibliografii do określonego tematu.
 10. System harwardzki sporządzania bibliografii.
 11. Bibliografia a przypisy.
 12. Sporządzanie i zamieszczanie przypisów.
 13. Przypisy, notki o odnośniki.
 14. Praca ze słownikami w bibliotece.
 15. Metodologia badań literackich. Wprowadzenie.
 16. Wygłoszenie ustnych referatów na wybrany temat literacki
  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

Starałam się zawrzeć w swoim programie większość kwestii związanych z kształtem i układem formalnym dzieł i opracowań literackich związanych ze stylistyką i nauką o książce. Z drugiej strony, zamiarem moim jest zapoznanie studentów z kilkoma praktycznymi umiejętnościami komponowania tekstów i opracowań wybranego tematu.

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

Praktyczne umiejętności zdobyte na moich lekcjach z pewnością okażą się niezbędną pomocą w trakcie pisania prac semestralnych, rocznych, licencjackich.

Oceniając studentów będą brany pod uwagę aktywność studentów w czasie zajęć, odpowiedzi przy tablicy, ocena pracy w grupach, test na zakończenie przedmiotu, publiczne wygłoszenie ustnych referatów.

  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

Formułując program ramowy z tego przedmiotu kierowałam się kryterium potrzeby wyposażenia studentów w możliwe obszerne instrumentarium niezbędne do napisania autorskiego wypracowania z uwzględnieniem wymagań formalnych; wiedzę dotyczącą pojęć i kategorii stosowanych w podejściu teoretycznym i praktycznym do dzieł literackich i tekstów krytycznych. Pozwoli to studentom na osiągnięcie umiejętności postępowania z tekstem literackim i sporządzeniem własnych opracowań różnego typu tekstów.

  

LITERATURA

Literatura:

B. i J. Bielec, Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2000

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971

J. Łukaszewicz, Bibliografia [w:] Wybór poezji, Stanisław Grochowiak, Wrocław 2000, s. LX-LXIII

A. Mendykowa, Podstawy bibliografii, Warszawa 1981

Encyklopedia wiedzy o książce, Warszawa 1987

 

 

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.